Ämne: Vård

En viktig aktör i den svenska vårdapparaten

Av Hans Uhrus, 30 Okt 2013
Arbetsmarknad · Vård

I Dagens industri (papperstidningen och bitvis på webben) behandlas den viktiga resursen för svensk sjukvård som bemanningsföretagens personal utgör. Det råder en stor brist inom vårdapparaten på resurser i form av både specialister och generalister. Ibland får diskussionen om detta missvisande proportioner. Det är intressant att se att kostnaden för bemanningsföretagens tjänster fortfarande är mycket […]

Möjligheter att bygga och utveckla sin kompetens genom uppdrag på bemanningsföretag

Av Hans Uhrus, 24 Okt 2013
Bemanningsbranschen · Vård

Eva Domanders, styrelseledamot i branschorganisationen berättar om de möjligheter som finns för individen att utveckla sin kompetens i en artikel i Framtidens Karriär – Sjuksköterska. Att arbeta på ett bemanningsföretag som sjuksköterska eller i andra yrken skapar möjligheter att bygga på sin kompetens och utmana sig själv genom att prova på flera olika typer av […]

Regeringen anmäls till EU

Av Gabriella Sebardt, 18 Jun 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Vård

Sjukvårdspersonal anställd av landstinget tvingas sitta i jobbkarantän om de byter arbetsgivare till ett bemanningsföretag. Det visar två exempel som beskrivs i vår debattartikel på SvD Opinion. Men det finns inget stöd i lag. Nu anmäler Bemanningsföretagen den svenska regeringen till EU-kommissionen. Karensregeln avskaffades av riksdagen, men trots detta tillämpar ett flertal myndigheter, kommuner och […]

Hyrläkare räddar vården

Av Lena Martinell Åkerblom, 29 Apr 2013
Vård

För alla som ansvarar för vården måste det vara patienternas behov som står i centrum. Det är deras rätt till kvalitativ vård som är huvuduppgiften. Det skriver medlemsföretagare i en debattartikel i Dagens Samhälle. Så sant som det var sagt!

Vårdbemannare förser vården med personal

Av Extrabloggare, 09 Apr 2013
Vård

Det var med stort intresse jag tog del av Mats Erikssons (M) ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation uttalande i Dagens Samhälle den 28 mars 2013 där han sätter ett stort hopp till att landstingen ska minska användningen av bemanningsföretag. Vi i vår bransch hjälper till att effektivt förse vården i Sverige med resurser i form av […]

Tillsammans för en bättre vård

Av Gabriella Sebardt, 08 Apr 2013
Inhyrning · Vård

I slutet av 2012 läste vi en debattartikel i DN där företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterade en gemensam strategi för landstingen för att halvera beroendet av bemanningsföretag fram till 2014. När vi hostat upp kaffet ur vrångstrupen satte vi oss ner och funderade på hur vi skulle få SKL att se på […]

Vi vill ha politiker som tänker själva

Av Extrabloggare, 04 Apr 2013
Vård

Nu skriver massmedia åter om de höga kostnaderna för läkare inhyrda från bemanningsföretag. Det sägs att det hyrdes in läkare för 2,3 miljarder under 2012. Dels kan siffran betvivlas, eftersom man verkar räkna in all vårdbemanning och inte bara läkare. Dels verkar man även räkna landstingsanställda vikarier eller läkare med enmansbolag som hyr ut sig […]

Syster Anna och jobbkarensen- en snackis i EU

Av Henrik Bäckström, 14 Dec 2012
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · EU · Vård

Det är stor uppslutning på EU-kommissionen trots att det lackar emot jul. Under mötet i Bryssel  igår fanns, förutom kommissionens tjänstemän, representanter från de 27 medlemsstaterna och 2 byråkrater från Sveriges arbetsmarknadsdepartement. I mitt anförande för denna samlade skara berättade jag om det bristfälliga införandet av bemanningsdirektivet i Sverige med speciell betoning på hälso- och sjukvårdssektorn.

Många felaktigheter om hyrläkare – igen

Av Henrik Bäckström, 13 Dec 2012
Bemanningsbranschen · Inhyrning · Vård

SKL:s debattartikel i DN om hur de vill ”begränsa beroendet” av hyrläkare och Bemanningsföretagens replik på densamma, har följts av en mängd skriverier under veckan. Drygt 300 artiklar, ledare, debattartiklar och insändare för att vara mer exakt. Om man samlar medieskörden kan man knyta en spretig julkärve av mycket tyckande och en tunt band av […]

Ta strategiska beslut om personalresurser

Av Henrik Bäckström, 29 Nov 2012
Vård

Kommuner och landsting skulle kunna förbättra både sin ekonomi och sina åtaganden gentemot allmänheten genom att agera strategiskt när det gäller bemanningstjänster. Det offentliga borde tänka mer på att framhålla vad pengarna ger för resultat. Eller tvärt om, vilket resultat som faller bort när man inte hyr in. Ingen skulle till exempel acceptera att en […]

Sida 3 av 512345