Ämne: Vård

Resursläkaren berättar

Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Apr 2014
Konsulter · Vård

Alfred Lüppert är 30 år och har jobbat som resursläkare i både Norge och Sverige. Han berättar för vår utsände att han gillar att jobba som resursläkare. Det ger honom mer tid för patientarbete och möjliggör flexibla arbetstider. Alfred vänder sig, helt rätt tycker jag, mot att resursläkarna som grupp får skulden för att patienterna […]

Vem har fått 1,43 miljarder av landstingen?

Av Henrik Bäckström, 17 Apr 2014
Vård

Våra medlemmar fakturerade 1,43 miljarder kronor för vårdbemanning 2013. SKL säger i Läkartidningen att landstingen betalade dubbelt så mycket, 2,86 miljarder, för inhyrd personal. Vart tog resterande 1,43 miljarder kronor vägen? Vi organiserar och auktoriserar 500 bemanningsföretag inom alla sektorer, och kan konstatera att vårdbemanningsföretagen sammantaget fakturerade 1,43 miljarder kronor för uthyrda läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden, […]

Det är hög tid för att nationellt samordna dimensioneringen och satsningarna på utbildandet av morgondagens specialister skriver Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet i Läkartidningen. I mellantiden är resursläkare en effektiv väg att överbrygga tillfälliga vakansproblem och personalbrister inom vården.

Ett kostnadseffektivt alternativ till ett uteblivet läkarbesök

Av Hans Uhrus, 18 Feb 2014
Arbetsmarknad · Inhyrning · Vård

Tom Davidsson, läkare inom allmänmedicin och psykiatri, lyfter i debattartikel i Dagens Medicin fram de omdiskuterade kostnaderna för att ta in resursläkare i relation till vad det kostar med anställda läkare. I artikeln finns en intressant kostnadsjämförelse, mellan en inhyrd specialistläkare i allmänmedicin och en anställd. I beräkningen framgår att skillnaden är liten. Effekterna i […]

Respektlöst mot patienter

Av Henrik Bäckström, 04 Feb 2014
Inhyrning · Vård

Läkarstationen i Vuollerim ska vara bemannad måndag, onsdag och fredag. Detta är en nödvändig service för invånarna runtomkring, bland annat därför att det är långt att åka till Jokkmokk, där näst närmaste vårdinrättning finns. I Norrbottens-Kuriren kunde vi läsa den gripande historien om hur en patient gjort sig omaket att resa in till vårdcentralen, bara […]

Karenstidsförbud

Av Hans Uhrus, 22 Jan 2014
Inhyrning · Vård

Västra Götalandsregionen har i sin upphandling av vårdpersonal brutit mot principerna om fri rörlighet för varor och tjänster. Vidare har man brutit mot likabehandlingsprincipen då leverantörer med personal som nyligen arbetat inom regionen missgynnas. Detta framgår av en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i som beskrivs på Upphandling24.

Läkare knäar under all administration

Av Hans Uhrus, 15 Jan 2014
Inhyrning · Vård

Många läkare måste ägna sig nästan mer åt pappersarbete än åt sina patienter. Missnöjet och frustrationen bland läkare i Västra Götaland över ökad administration är stort i hela regionen. Allt runtomkring äter upp den direkta patienttiden framkommer i ett inslag i P4 Göteborg.

Hyrläkarna är lösningen, inte problemet

Av Henrik Bäckström, 21 Nov 2013
Vård

Landstinget i Dalarna är i akut vårdkris enligt dt.se. Hälften av läkarvakanserna är otillsatta. På nästan alla vårdcentraler i landstinget saknas läkare. Närmare 100 sammanlagt. Primärvårdssamordnaren ser bara problem med att hyra in resursläkare. Lyckligtvis bygger hennes problem på missförstånd. Det blir inte dyrare att hyra in. Inte i direkta kostnader. Resursläkare är betydligt effektivare […]

Bemanningsbolagen är bra för sjukvården

Av Hans Uhrus, 08 Nov 2013
Bemanningsbranschen · Vård

”Bemanningsbolagen är bra för sjukvården” framgår idag (2013-11-08) i ledaren i Dagens Industri. Den svenska vårdapparaten har en stor utmaning i att finna lösningar på den bemanningsproblematik som vi har idag. I det kortsiktiga perspektivet handlar det om att lösa akuta behov av personal, vårdkvalitet och patienternas säkerhet. Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion för att lösa […]

Lås inte in jobben

Av Henrik Bäckström, 07 Nov 2013
Arbetsmarknad · Vård

I förra veckan deltog jag i ett seminarium arrangerat av bland andra jämställdhetsdelegationen om hur man får fler män att jobba i den kvinnodominerade offentliga vården. Svaret är att man öppnar upp för flera alternativ till vårdjobb! Människor måste kunna välja mellan olika karriärvägar och alternativ som att starta eget, vara anställd hos litet företag, […]

Sida 2 av 512345