Ämne: Unga

Stärk gymnasieutbildningarna

Av Extrabloggare, 20 Jun 2011
Arbetsmarknad · Studerande · Unga

Som ett led i att stärka gymnasieelevers självförtroende och attraktionskraft efter avslutade gymnasiestudier ser jag stiftelsen Företagsams idé ”Diplomerad gymnasieekonom”. Ett program som tog sin början hos en man som såg att det behövdes ett komplement till de vanliga gymnasieutbildningarna. Ett komplement som utgick från individens egen lust att lära, tro på sig själv och […]

Sverige sämst på invandrarjobb

Av Henrik Bäckström, 27 Maj 2011
Arbetsmarknad · Unga

Enligt en ny jämförelse från näringsdepartementet i ett TT-meddelande så är Sverige sämst i OECD när det gäller att få invandrare i arbete. Undersökningen bekräftar en allmän känsla att utrikesfödda har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är överrepresenterad när det gäller sysselsättning av utrikesfödda. Det har forskarna Eskil Wadensjö och Pernilla […]

Sida 5 av 512345