Ämne: Unga

Arbetsförmedlingen och omställningsföretag

Av Henrik Bäckström, 29 Jan 2013
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Unga

Sedan några år tillbaka anlitar Arbetsförmedlingen, AF, företag i syfte att hjälpa arbetslösa tillbaka i jobb. Detta sker inom ramen för olika program som: jobbcoachning, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för unga, nyanlända, rehabilitering och etableringslots. Under 2010 fick 113 717 individer hjälp till jobb genom något av dessa program. Under 2011 erhöll 140 117 personer […]

Misslyckad lagstiftning hotar jobben

Av Henrik Bäckström, 04 Dec 2012
Bemanningsdirektivet · Unga · Uthyrningslagen

I förra veckan antog Riksdagen en ny lag, uthyrningslagen. Den är baserad på det europeiska Bemanningsdirektivet som hade som syfte att skydda de anställda inom bemanningsbranschen. Men i Sverige har man gjort en egen version och inte tagit med viktiga delar av ursprunget, Bemanningsdirektivet. Det europeiska Bemanningsdirektivet har de svenska folkvalda i Europaparlamentet och den […]

Yrkesutbildning samverkar med bemanningsföretag

Av Extrabloggare, 30 Okt 2012
Arbetsmarknad · Studerande · Unga

Det finns idag 134 000 personer under 25 år som står utanför arbete. På samma gång är det idag brist på kompetens från företagens sida och många av platserna återfinns inom industrin. Bemanningsföretagen vill bidra till att så många dörrar som möjligt öppnas för att drivna unga människor får möjlighet att lära känna arbetslivet och då […]

Många unga i en hindrad bransch

Av Lena Martinell Åkerblom, 12 Sep 2012
Bemanningsdirektivet · Unga

Läser i Dagens Samhälle en debattartikel om hur regeringen håller på att slarva bort möjligheterna att undanröja hinder för den bransch som ger ungdomarna en väg in på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen har mer än tre gånger högre andel anställda i åldersgruppen 18-24 år jämfört med näringslivet i stort, det visar rapporten Åldersfördelning på anställda i bemanningsbranschen. […]

Börja jobba i höst

Av Extrabloggare, 17 Aug 2012
Arbetsmarknad · Studerande · Unga

Vilka får jobb i höst av de som gick ut skolan i våras? En sak som vi kan vara säkra på är att de som väljs först av arbetsgivarna är de som har erfarenheter från tidigare arbete. De som jobbat på loven eller till och med på helgerna har ett stort försprång. Den som haft […]

Bemanningsbranschen behövs, säger politiker

Av Lena Martinell Åkerblom, 06 Jul 2012
Bemanningsbranschen · Unga

En moderat, en socialdemokrat och en miljöpartist var helt överens om att bemanningsbranschen behövs och skapar möjligheter på arbetsmarknaden. Det är den viktigaste slutsatsen efter vårt seminarium om Den nya arbetslinjen i Visby under Almedalsveckan. Tomas Tobé, tidigare ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott (M), Ylva Johansson, vice ordf arbetsmarknadsutskottet (S) och Gunvor G Ericson, gruppledare i […]

Ideologi eller jobb

Av Lena Martinell Åkerblom, 22 Mar 2012
Arbetsmarknad · Politik · Unga

Vi ser er, ni gör ett viktigt jobb och vi vill att ni ska bli fler.  Så skriver Cecilie Tenfjord-Toftby (M) i Borås tidning till bemanningskonsulterna. Hon pekar på bemanningsföretagens viktiga funktion som en inkörsport för ungdomar och utlandsfödda. Den rapport som vi gav ut i höstas visar ju också att andelen unga som får […]

Det är fasta jobb som ger bra lön, säger vänsterdebattörerna

Av Henrik Bäckström, 15 Feb 2012
Kollektivavtal · Politik · Unga

Helt rätt, Thaher Pelaseyed (v) och Monika Djurner (v) i Expressen den 14 februari, säger vi. Det är ju det vi i bemanningsbranschen arbetar med till övervägande del.

God enighet kring bemanningsbranschens nytta

Av Henrik Bäckström, 13 Feb 2012
Bemanningsbranschen · Politik · Unga

Vi är eniga med LO och Socialdemokraterna om att bemanningsbranschen är bra för svensk arbetsmarknad. Åtminstone är vi överens med Ylva Johansson och LO:s förhandlare Håkan Löfgren.

Henrik Bäckström skriver på Miljöpartiets partiprogramsblogg

Av Henrik Bäckström, 12 Sep 2011
Arbetsmarknad · Unga

”Jag har med intresse följt diskussionerna kring ett nytt partiprogram för Miljöpartiet på bloggen ”Vilket Sverige vill du ha 2025”. Modellen med artiklar och öppna rundabordssamtal där viktiga samhällsfrågor diskuteras med aktörer utanför partiet lovar gott för framtiden. Som branschorganisation vill vi bjuda in partiprogramsgruppen till en diskussion om hur vi tillsammans kan arbeta för […]

Sida 4 av 512345