Ämne: Politik

God enighet kring bemanningsbranschens nytta

Av Henrik Bäckström, 13 Feb 2012
Bemanningsbranschen · Politik · Unga

Vi är eniga med LO och Socialdemokraterna om att bemanningsbranschen är bra för svensk arbetsmarknad. Åtminstone är vi överens med Ylva Johansson och LO:s förhandlare Håkan Löfgren.

Kamp mot arbete kallas klasskamp

Av Lena Martinell Åkerblom, 06 Feb 2012
Bemanningsbranschen · Politik

Vänsterpartistiska riksdagsledamoten Ulla Andersson ogillar att moderate Thomas Tobé gillar bemanningsföretag. Vänsterpartiet beslutade på sin kongress tidigare i år att arbeta för att bemanningsbranschen ska förbjudas. Andersson beskriver bemanningsanställda som ”andra klassens anställda” i en artikel i Arbetarbladet den 4 februari, och skyller arbetslösheten på de 1,5 procent som arbetar i bemanningsbranschen.

Åsikter utan insikter från Gotland

Av Lena Martinell Åkerblom, 25 Jan 2012
Arbetsmarknad · Inhyrning · Politik

Det stämmer inte alls att jobben finns ändå genom anställningar hos respektive företag, som Hela Gotland påstår idag. I en enkät utförd av United Minds 2010 tillfrågades 500 personalchefer hur de skulle lösa personalförsörjningen om inte bemanningsföretag gick att tillgå. 43 % svarade att de skulle låta sin egenanställda personal jobba övertid. Därtill sa 34 […]

Jobba mindre och mer – hur går det ihop?

Av Henrik Bäckström, 11 Jan 2012
Arbetsmarknad · Inhyrning · Politik

Detta är kontentan av Vänsterpartiets kongress: Förbjud bemanningsföretag och visstidsanställning och inför 6-timmars arbetsdag. Egentligen skulle vi väl bara luta oss tillbaka och låta det blåsa över. EU:s Bemanningsdirektiv som trädde i kraft den 5 december, snart implementerat i svensk lagstiftning, har ju gjort bemanningsdiskussionen överflödig.

Om bemanningsförbud

Av Henrik Bäckström, 09 Jan 2012
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Politik

  I helgen avhöll Vänsterpartiet kongress i min hemstad Uppsala. Åtminstone två motioner (A 32 och S 107) lyfte fram förslag på förbud mot bemanningsbranschen. Båda motionerna fick avslag av partistyrelsen. Vid kongressbehandlingen vann dock motion S 107 kongressens gillande. Sålunda körde kongressen över partistyrelsen, om än endast med siffrorna 112-92.

Sida 3 av 3123