Ämne: Politik

Vi har gjort vårt – vem gör resten?

Av Henrik Bäckström, 17 Maj 2013
Bemanningsdirektivet · Politik · Uthyrningslagen

Som alla vet har olika branscher och sektorer på arbetsmarknaden olika regler avseende anställningsformer, anställningsvillkor, lönenivåer, försäkringar och pensioner och andra bransch- eller sektorspecifika regler. Dessa regelverk har vuxit fram för att företag, andra arbetsgivare och arbetstagare möter olika verkligheter. Det är skillnader i verksamhetsförutsättningar för en statlig myndighet jämfört med för ett pappersbruk. Det […]

Alla är inte advokater

Av Henrik Bäckström, 19 Feb 2013
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Politik

Socialdemokraterna har satt sig ned och arbetat igenom hur de tycker att Arbetsförmedlingen ska reformeras, och bör tilldelas ett MVG för motivation. Många saker i förslaget är bra och genomtänkt, som intensifiering av kontakter med näringslivet, bättre stöd till de som står långt från arbetsmarknaden och att alla ska ha professionellt stöd. Då blir det […]

Väntar på något gott?

Av Henrik Bäckström, 23 Nov 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Politik

Behovet av ett fullständigt implementerat Bemanningsdirektiv gestaltades i kraven från Facken inom industrin, som vill införa särskilda begränsningar som bara ska gälla för de anställda på bemanningsföretag. Du kan läsa mer in en intervju här på Arbetets webbplats. Som vi kan läsa på Lag & Avtals webbplats går Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ännu längre och vill att det […]

Vänstern värnar inte arbetstagare

Av Henrik Bäckström, 23 Okt 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Politik

I regeringens proposition till ny lag om uthyrning av arbetstagare saknas två centrala regleringar. Detta är märkligt eftersom dessa två regleringar återfinns i EU-direktivet. Nu har det framkommit att såväl (S) som (V) tydligen inte alls varit intresserade av att föra in dessa två paragrafer. Eller har de bara missat det?

Branschen som inte diskriminerar

Av Lena Martinell Åkerblom, 09 Okt 2012
Politik

I bemanningsbranschen har alla chans till ett jobb. Kön, ålder och ursprung förblindar oss inte. Något som Vänsterpartiet tydligen ignorerar i sin iver att stoppa arbetsgivarnas möjligheter att anlita bemanningsföretag. Jan Bengtsson utvecklar detta intressanta resonemang i en debattartikel på Newsmill.

Så fixar du jobben Fredrik

Av Lena Martinell Åkerblom, 20 Jun 2012
Arbetsmarknad · Politik

Så fixar du jobben Fredrik är rubriken på våra engagemang i Visby under Almedalsveckan. Vi tycker att statsministern kan behöva lite hjälp. Det är bemanningsbranschen som skapar de nya jobben som Sverige så väl behöver. På ett seminarium eftermiddagen den 3 juli lägger vi fram fakta om den nya arbetslinjen i praktiken, följt av en […]

Åsa Romson: Bemanning kan bidra

Av Lena Martinell Åkerblom, 22 Maj 2012
Arbetsmarknad · Politik

På Bemanningsgalan den 9 maj var en av årets inbjudna talare Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Bemanningsföretagen tog chansen och intervjuade henne efter sitt anförande. – Det är väldigt roligt att vara inbjuden talare och att man är öppen för att lyssna på politiken, sa Åsa Romson. Hon minglade bland medlemsföretag och företrädare under den välbesökta […]

Ideologi eller jobb

Av Lena Martinell Åkerblom, 22 Mar 2012
Arbetsmarknad · Politik · Unga

Vi ser er, ni gör ett viktigt jobb och vi vill att ni ska bli fler.  Så skriver Cecilie Tenfjord-Toftby (M) i Borås tidning till bemanningskonsulterna. Hon pekar på bemanningsföretagens viktiga funktion som en inkörsport för ungdomar och utlandsfödda. Den rapport som vi gav ut i höstas visar ju också att andelen unga som får […]

Fakta och forskning talar för bemanning – vad talar emot?

Av Henrik Bäckström, 28 Feb 2012
Arbetsmarknad · Politik

Vi serverar gång på gång siffror och hårda fakta och de som vill förbjuda bemanningsbranschen kastar bara tillbaka sina väderkvarnar. Ge oss något konkret att ta ställning till, så vi får en riktig debatt någon gång.

Det är fasta jobb som ger bra lön, säger vänsterdebattörerna

Av Henrik Bäckström, 15 Feb 2012
Kollektivavtal · Politik · Unga

Helt rätt, Thaher Pelaseyed (v) och Monika Djurner (v) i Expressen den 14 februari, säger vi. Det är ju det vi i bemanningsbranschen arbetar med till övervägande del.

Sida 2 av 3123