Ämne: Omställning

Bemanningsföretaget hjälper till vid personalminskning hos kundföretaget. Kundens medarbetare omplaceras inom företaget eller till andra företag eller utbildas som förberedelse till nytt jobb.

Jobbcoachernas effektivitet

Av Henrik Bäckström, 16 Aug 2011
Jobbcoachning · Omställning

Kan det vara så att utfallet varierar med det system som jobbcoachning arrangeras inom? I Trygghetsfonden TSL:s halvårsrapport 2011 finns en intressant jämförelse mellan jobbcoachers effektivitet i tre olika sammanhang eller system.

Jobbcoachen kan vara en hjälpande hand

Av Lena Martinell Åkerblom, 06 Jul 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Jobbcoachning · Omställning

I morse var det inte sovmorgon som gällde i Visby. Bemanningsföretagens frukostseminarium Den hjälpande handen, om jobbcoachning och omställning, mer än fyllde Almegas tält. Panelen pratade jobbcoachning ur fler perspektiv. Per Gradén från Bemanningsföretagen presenterade ett förslag om att uppsagda kan bli anställda i ett bemanningsföretag för att få chans att prova flera arbetsplatser och […]

Hjälp till nytt jobb sker via bemanningsföretag

Av Henrik Bäckström, 04 Jul 2011
Arbetsmarknad · Jobbcoachning · Omställning · Rekrytering

I dag rapporterar Ekot om att vartannat jobb går via bemannings- och rekryteringsföretag. Uppenbarligen behöver såväl arbetsgivare som arbetssökanden en hjälpande hand när det gäller att såväl finna arbetskraft som att få jobb. I inslaget ställs också frågan vad händer med de personer som inte får kvalificerad hjälp till nytt jobb? Det är just om […]

Att besöka i Almedalen

Av Lena Martinell Åkerblom, 29 Jun 2011
Inhyrning · Jobbcoachning · Konsulter · Omställning

Skulle nyss sätta mig och göra en lista på de mest måste-aktiviteterna nästa vecka för oss som jobbar med kommunikation. Men sån tur att jag fick syn på Almegabloggen först! Karin Bäcklund har redan gjort jobbet åt mig, det var bara att gå in i Almedalsmolnet och lägga aktiviteterna till min kalender. Jag la förstås också […]

Arbetsförmedlingen kritiseras

Av Henrik Bäckström, 22 Jun 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Den senaste veckan har arbetsförmedlingen och dess verksamhet på arbetsmarknaden ventilerats i många media. Vi har en mismatch på arbetsmarknaden. Arbetsgivare ropar efter arbetskraft samtidigt som 400.000 är utan jobb.

Bemanningsföretagen i Almedalen

Av Lena Martinell Åkerblom, 22 Jun 2011
Arbetsmarknad · Inhyrning · Jobbcoachning · Konsulter · Omställning

Nu är det 1.430 evenemang registrerade i Almedalskalendariet. Om du är intresserad av arbetsmarknad så kom till våra evenemang!

Det behövs en bredare syn på omställning

Av Extrabloggare, 29 Apr 2011
Arbetsmarknad · Jobbcoachning · Omställning

Omställning handlar idag om att en anställd som sägs upp på grund av arbetsbrist får ett paket som ska kompensera för att uppsägningen. Kompensationen består av ekonomisk hjälp i form av till exempel förlängda uppsägningstider och därefter utfyllnad av a-kasseersättningen. Kompensationen består också av praktisk hjälp att hitta nytt jobb i form av omställning, eller […]

Goda betyg för de riktiga jobbcoacherna!

Av Henrik Bäckström, 25 Mar 2011
Jobbcoachning · Omställning

Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Avsikten med fonden är att underlätta omställningsarbetet för såväl den uppsagde arbetaren som för arbetsgivaren. Ca 100 000 arbetsgivare och närmare 1 miljon arbetstagare är anslutna till TSL-systemet. Själva omställningsarbetet utförs av knappt 100 företag/jobbcoacher som facket och arbetsgivaren på arbetsplatsen väljer för att ge hjälp till […]

Professionell hjälp till nytt jobb behövs

Av Henrik Bäckström, 25 Feb 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Veckans stora fråga: Är arbetssökande betjänta av professionell hjälp till nytt jobb eller inte? Varje år köps jobbtjänster för 20 miljarder kronor på den svenska arbetsmarknaden. Det är jobbcoachning på marknadens villkor, som såväl arbetsgivare som arbetstagare är i behov av. Varför skulle man annars betala? De senaste dagarna har jobbcoachers bidrag, eller snarare icke-bidrag, […]

Kvalitetssäkring för jobbcoacher finns redan

Av Henrik Bäckström, 23 Feb 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Det finns redan ett etablerat kvalitetssäkringssystem för jobbcoacher som fack och arbetsgivare inom bemanningsbranschen upprätthåller. Auktoriserat omställningsföretag och auktoriserat bemanningsföretag. Våra auktoriserade företag granskas årligen av en partsgemensam auktorisationsnämnd där såväl LO- som tjänstemannafacken är representerade. I GP ställer arbetsmarknadsminister Hillevi Engström krav på seriösa aktörer. Det tolkar jag som att inte heller hon är […]

Sida 3 av 41234