Ämne: Konsulter

Konsulter, bemanningskonsulter eller resurskonsulter kallas de som arbetar som uthyrda av ett bemanningsföretag till kund. Vad konsulterna tycker om sin arbetssituation kan du bland annat läsa här

Här finns ekonomjobben

Av Henrik Bäckström, 14 Mar 2013
Arbetsmarknad · Konsulter

Förut var karriärer ganska okomplicerade – ett vanligt karriärtips var att byta arbetsplats två gånger i livet. I dagsläget är det svårt, ens med en kvalificerad utbildning, att komma in på arbetsmarknaden. Enligt rapporten Bemanning nya vägen till jobb för ekonomer har landets ekonomer, och speciellt de kvinnliga i Stockholm, förstått att bemanningsbranschen är en […]

Var jobbar bemanningskonsulten?

Av Hanna Byström, 20 Nov 2012
Kollektivavtal · Konsulter

Som anställd konsult på ett bemanningsföretag är uppgiften att jobba på kundernas arbetsplatser, det tror jag alla vet vid det här laget. Det är inget konstigt, samma sak gäller städare, it-konsulter, och väktare. Den anställdes, det vill säga kundens, arbetsplats kan ligga i grannhuset eller längre bort. Tjänstgöringsområdet eller området för arbetsskyldighet, som är det […]

LO-rapport saknar trovärdighet

Av Henrik Bäckström, 14 Nov 2012
Arbetsmiljö · Facket · Konsulter

Idag släppte LO rapporten Bemanningsbranschens sociala pris som de anser visar de bemanningsanställdas sociala verklighet. Rapporten kommenterades i svt i morse av mig och LOs jurist Claes-Mikael Jonsson. 292 personer svarade på LOs enkät. Vi har en motsatt bild utifrån en enkät med mer än tio gånger så många svarande. LO skriver också själva i […]

Vem för bemanningsanställdas talan?

Av Henrik Bäckström, 25 Okt 2012
Bemanningsdirektivet · Facket · Konsulter

I morse debatterade jag bemanning i kristider med LO:s Håkan Löfgren i P1 Morgon. Både i reportaget innan och i debatten med Löfgren upprepades samma gamla mönster – det är ingen som har pratat med de bemanningsanställda själva. Och det är ingen som heller tar deras parti. Snart startar jag själv Bemanningsanställdas Fackförbund!

Bemanning bra för arbetsmiljön

Av Lena Martinell Åkerblom, 29 Aug 2012
Arbetsmiljö · Inhyrning · Konsulter

En dansk forskare har undersökt hur inhyrda påverkar arbetsmiljön hos kunden. De inhyrda vill delta i det sociala livet på arbetsplatsen och har ett gott inflytande. Många bemanningsanställda (”vikar” som det heter i Danmark) är duktiga specialister som höjer kunskapsnivån hos kunden. När jag läser artikeln i Avisen får jag bekräftelse på det jag hört från […]

Företagsutveckling genom interaktion, relationer och nätverkande

Av Henrik Bäckström, 09 Jan 2012
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Inhyrning · Konsulter

  Vad jag lyfte fram i mitt bloggsvar till Hans Åberg var en forskningsbaserad bild av hur företag är organiserade och utvecklas långsiktigt. Bilden är viktig för att den ger implikationer för vad politiken kan göra och hur politiska insatser kan riktas i syfte att stödja såväl företags som individers utveckling.

Snabb och rätt matchning utvecklar företagets konkurrensförmåga

Av Henrik Bäckström, 04 Jan 2012
Bemanningsbranschen · Inhyrning · Konsulter

Hans Åberg (FP) skriver på sin egen blogg och Liberala Företagare bland annat att Ett samhälle där företagandet bara bygger på konsulter och inhyrd personal blir inget bra samhälle. Förutom att det slår ut alla de som inte platsar i bemanningsföretagens rullor eller inte trivs med livet som konsult så minskar det faktiskt möjligheten för […]

Välkomna, veterankonsulter

Av Henrik Bäckström, 22 Nov 2011
Inhyrning · Konsulter

Pensionärer, seniorer, veteraner, kalla dem vad ni vill, de är en kraft att räkna med. Erfarna i arbete och liv är veteranerna en liten men växande grupp i bemanningsbranschen.

Bemanning i flera skepnader

Av Henrik Bäckström, 21 Nov 2011
Arbetsmarknad · Inhyrning · Konsulter

Inhyrd, konsult, fri lans – alla beskriver de bemanningsbranschen i någon mening. Jag läste nyligen en krönika av Ola Karlsson i Aktuell Grafisk Information (AGI) om hur allt fler aktiva i kommunikationsyrkena går från anställning till att bli fri lans, eller konsult. Med uppdrag i flera företag har man flexibilitet och frihet att styra sin […]

Bemanning – inte bara lagerarbetare

Av Henrik Bäckström, 27 Sep 2011
Inhyrning · Konsulter · Rekrytering

 Foto: Toyota Tre av fyra svenska chefer vill byta jobb, enligt en undersökning i tidningen Chef. Karriärvägarna har minskat i många stora organisationer och företag när de koncentrerat sig på kärnverksamheten och lagt ut mer på underleverantörer och entreprenad. När de interna karriärmöjligheterna minskar är jobbyte kanske den enda vägen att komma vidare. Ofta tar […]

Sida 2 av 41234