Ämne: Kollektivavtal

Bemanningsföretagen har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden, samtliga LO-förbund, Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund. Avtalen hittar du här

Så kan regeringen underlätta arbetsmarknadsetablering för nyanlända

Av Henrik Bäckström, 25 Sep 2015
Kollektivavtal · Politik · Utlandsfödda

I regeringens budget för 2016 finns åter en punkt om snabbspår för integration-utan något innehåll. Bemanningsbranschen utmärker sig genom att vara den bransch som anställer flest utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden.  Grunden finns för ett avtal med förbunden inom LO, anpassat för att förstärka nyanländas möjligheter. Nu vill vi veta vad regeringen vill bidra med.

Bemanningsföretagens auktorisation- vad är det?

Av Henrik Bäckström, 13 Maj 2015
Auktorisation · Kollektivavtal

Att vara medlem i Bemanningsföretagen är frivilligt. I dagsläget är det drygt 520 företag som valt att bli medlemmar, och cirka 480 av dem är auktoriserade. Den obligatoriska auktorisationen infördes 2007, och för att bli auktoriserade måste företagen uppfylla ett antal villkor som bland annat innebär att de har ordning och reda i sin ekonomi, har kollektivavtal och försäkringar och följer Bemanningsföretagens etiska regler.

Därför är bemanningsbranschen oumbärlig för nyanländas jobbchanser

Av Henrik Bäckström, 30 Apr 2015
Arbetsmarknad · Facket · Kollektivavtal · Matchning

Bemanningsföretagen har tecknat ett nytt avtal med de 14 förbunden inom LO. Som en följd av det nya avtalet kommer parterna nu att träffa regeringen för att ytterligare konkretisera hur branschen kan underlätta för nyanlända att komma i arbete inom ramen för regeringens snabbspår.

Fartblint om jour och ersättning, Klein

Av Henrik Bäckström, 24 Apr 2015
Kollektivavtal · Personalinhyrning

Det är idag relativt lätt att göra sin stämma hörd, men svårare att få någon att lyssna. Många har åsikter och få har fakta. Kan det vara fartblindhet som drabbat Dagens Arbetes ledarskribent Helle Klein när hon svarar på min debattartikel?  Som substitut för fakta levereras istället en upprepning av en lång lista med påståenden om villkor för bemanningsbranschen och dess anställda som fortfarande kvarstår som irrläror.

Trist stegfel av Jusektidningen

Av Henrik Bäckström, 10 Apr 2015
Kollektivavtal

När pensionärer, företag och samhälle kan glädjas åt att många äldre vill jobba vidare är det tråkigt att Jusektidningens glädjesprång innehåller ett anmärkningsvärt faktafel. Bemanningsföretagens kollektivavtal innehåller inga ”daglönare”.

Det är skillnad på personalpooler och bemanningsföretag

Av Henrik Bäckström, 06 Mar 2015
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Kollektivavtal

Personalförsörjning kan organiseras på olika sätt. En personalpool är en intern lösning för att hantera variationer i behovet av personal. Ett bemanningsföretag å andra sidan är en extern lösning där personal hyrs in av en specialist som har personalförsörjning som kärnverksamhet.

Bemanningsbranschen motverkar visstidsanställningar

Av Henrik Bäckström, 28 Nov 2014
Bemanningsbranschen · Kollektivavtal

En färsk rapport från LO, Anställningar 2014,  säger att  bemanningsbranschen motverkar visstidsanställningar. Vår senaste kundundersökning visar att kunderna använder inhyrning i störst utsträckning för att klara tillfälliga arbetstoppar eller ett vikariebehov. Istället för att visstidsanställa hyr man in – bättre för alla inblandade.

Bordet dukat med kollektivavtal

Av Henrik Bäckström, 31 Okt 2014
Arbetsmarknad · Inhyrning · Kollektivavtal · Politik

Det är inget nytt på vare sig svensk eller utländsk arbetsmarknad att behoven av arbetskraft varierar med säsong, årstid eller plötsliga och oförutsägbara händelser. Skillnaden idag är att det finns en reglerad bransch som anställer dem som tidigare flög som rön för vinden mellan de olika arbetstillfällena. Bemanningsbranschen är ordningsmannen i en potentiell vilda västern på arbetsmarknaden.

Vi skapar riktiga jobb

Av Henrik Bäckström, 19 Aug 2014
Inhyrning · Kollektivavtal

Anställda i bemanningsbranschen har riktiga jobb och omfattas av kollektivavtal. De omfattas därmed av samma regler och förmåner som andra på samma arbetsplats. Lönen för de anställda på LO-området hos våra medlemsföretag sätts utifrån genomsnittslönen på arbetsplatsen de jobbar på. För tjänstemän sätts lönen individuellt inom ramen för kollektivavtalet, på samma sätt som för de […]

Bemanningsföretag vårdar avtalet

Av Henrik Bäckström, 10 Mar 2014
Bemanningsbranschen · Facket · Kollektivavtal · Media

Döm om min förvåning när jag lyssnade till Ekot i radion morse: ”Det blir allt vanligare att stora företag i bemanningsbranschen struntar i det kollektivavtal man tecknat. Fyra av de största fackliga förbunden har i dagsläget ärenden för stämning hos Arbetsdomstolen som rör just brott mot kollektivavtalet.” Under dagens gång har vi granskat fakta och […]

Sida 1 av 41234