Ämne: Jobbcoachning

Riktiga jobb i statens trygga famn?

Av Henrik Bäckström, 10 Mar 2011
Arbetsmarknad · Jobbcoachning

Det är märkligt hur svensk arbetsmarknad karaktäriseras och beskrivs utifrån en mängd tyckande och tänkande som oftast utgår från hur det borde vara, och inte hur det är. Inom flera områden i offentlig sektor förekommer stora andelar av anställningar som inte kan räknas som fasta jobb. Och när anställningar i bemanningsföretag i huvudsak är tillsvidare […]

Professionell hjälp till nytt jobb behövs

Av Henrik Bäckström, 25 Feb 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Veckans stora fråga: Är arbetssökande betjänta av professionell hjälp till nytt jobb eller inte? Varje år köps jobbtjänster för 20 miljarder kronor på den svenska arbetsmarknaden. Det är jobbcoachning på marknadens villkor, som såväl arbetsgivare som arbetstagare är i behov av. Varför skulle man annars betala? De senaste dagarna har jobbcoachers bidrag, eller snarare icke-bidrag, […]

Kvalitetssäkring för jobbcoacher finns redan

Av Henrik Bäckström, 23 Feb 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Det finns redan ett etablerat kvalitetssäkringssystem för jobbcoacher som fack och arbetsgivare inom bemanningsbranschen upprätthåller. Auktoriserat omställningsföretag och auktoriserat bemanningsföretag. Våra auktoriserade företag granskas årligen av en partsgemensam auktorisationsnämnd där såväl LO- som tjänstemannafacken är representerade. I GP ställer arbetsmarknadsminister Hillevi Engström krav på seriösa aktörer. Det tolkar jag som att inte heller hon är […]

Arbetsförmedlingen måste anlita seriösa jobbcoacher

Av Henrik Bäckström, 22 Feb 2011
Arbetsmarknad · Jobbcoachning · Omställning

I den vanliga världen gäller att när någon behöver få en tjänst utförd, så gör man en sondering och kunskapsinhämtning kring vem som kan tänkas leverera tjänsten. Om exempelvis en kommun avser bygga en ny skola, vänder man sig till byggbranschens företag. Om ett företag önskar inhandla ekonomiska redovisningstjänster, vänder man sig till företag i […]

Låt de arbetslösa välja arbetsförmedling

Av Extrabloggare, 09 Dec 2010
Arbetsförmedling · Jobbcoachning

I slutet av november träffades östgötaregionens bemanningsföretag, Svenskt Näringsliv och några politiker för att diskutera bemanningsbranschen. På väg ut ur en lågkonjunktur är branschens affärsidé, att matcha jobb med rätt kompetens, självklart i fokus. Det framgick att företagen ansåg att begreppet förmedling ibland används fel. Arbetsförmedlingen förmedlar jobb, men bemanningsbranschen förmedlar kompetens och därmed är […]

Varför hyrde inte Arbetsförmedlingen in personal?

Av Henrik Bäckström, 10 Nov 2010
Arbetsförmedling · Jobbcoachning

För något år sedan behövde Arbetsförmedlingen resursförstärkning för att klara sitt matchningsuppdrag. Dels handlade man upp kompletterande aktörer, det vill säga bland annat våra medlemsföretag som sedan 2007 jobbat för Arbetsförmedlingens räkning. Dels anställde Arbetsförmedlingen själv 800 personer på deltid. Dessa egna jobbcoacher får nu gå vid årsskiftet eftersom behovet ej är så stort i […]

Ställ om – framåt – marsch!

Av Extrabloggare, 20 Okt 2010
Jobbcoachning · Omställning

I slutet av förra veckan var jag på Trygghetsrådets, TRR,  höstmöte ute på Yasuragi Hasseludden. En lisa för själen att förlägga ett möte utanför stadens larm i japansk harmoni. Omgiven av krispig höst med färgglada löv utanför fönstret. Jag inbillar mig att man tänker lite klarare tankar i en sådan miljö och att det var […]

Sida 4 av 41234