Ämne: Inhyrning

Vad är permanent behov av arbetskraft?

Av Henrik Bäckström, 12 Mar 2013
Arbetsmarknad · Inhyrning

I Ylva Johanssons blogg häromdagen kunde jag återigen få mig till livs att arbetsgivare ska begränsa sin personalinhyrning om ett varaktigt och permanent behov av arbetskraft föreligger. Nu är det nog dags att traska ut i verkligheten återigen. Jag sträcker ut min hand och tar den intresserade med på följande lilla resa i ett hus […]

Inhyrning viktigt för arbetsgivare

Av Henrik Bäckström, 05 Mar 2013
Inhyrning

Det vanligaste skälet för att hyra in personal är att klara tillfälliga arbetstoppar. Det uppger 63 procent av de tillfrågade i en undersökning bland 600 arbetsgivare. Därefter kommer behov att ta in en vikarie för att ersätta en medarbetare som är föräldraledig eller sjuk. Det tredje vanligaste skälet är brådska – rekryteringen måste ske snabbt […]

Kan detta stämma?

Av Henrik Bäckström, 08 Feb 2013
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Inhyrning

Hörde idag följande påstående av ett medlemsföretag: ”Fack hos kundföretag bestämmer om bemanningsföretag kan nyttja Arbetsförmedlingens anställningsstöd eller inte!” Arbetsförmedlingens arsenal av tjänster och aktiviteter är diger. Om jag räknat rätt finns 17 olika stöd och insatser för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i jobb. Detta är ju bra och ska användas […]

När hyrläraren får ordet

Av Cecilia Malmström, 31 Jan 2013
Inhyrning

Att vara med i en vikariepool i Boden och hoppas på att få jobb direkt för kommunen är en fåfäng förhoppning – man riskerar att bli uppsagd så fort man blir konverterad till tillsvidareanställd, eftersom det inte finns några fasta tjänster lediga. Sofia Eriksson i Boden berättar för Skolvärlden om fördelarna med att jobba för […]

Många felaktigheter om hyrläkare – igen

Av Henrik Bäckström, 13 Dec 2012
Bemanningsbranschen · Inhyrning · Vård

SKL:s debattartikel i DN om hur de vill ”begränsa beroendet” av hyrläkare och Bemanningsföretagens replik på densamma, har följts av en mängd skriverier under veckan. Drygt 300 artiklar, ledare, debattartiklar och insändare för att vara mer exakt. Om man samlar medieskörden kan man knyta en spretig julkärve av mycket tyckande och en tunt band av […]

Leverantörer är inget nytt

Av Lena Martinell Åkerblom, 18 Okt 2012
Arbetsmarknad · Inhyrning

Myten att alla som bidrar till produktionen av ett föremål eller en tjänst är anställda av producenten lever fortfarande. Den har, kanske mer än något annat, lett till missuppfattningar om tjänstekonsultbranscherna. Henrik Bäckström skriver denna vecka i Mercury Magazine om hur många svenska företag växte och stora myndigheter startades under efterkrigstiden. Ännu idag verkar det […]

När hyrläkare får ha ordet

Av Lena Martinell Åkerblom, 16 Okt 2012
Inhyrning · Vård

En artikel i Läkartidningen illustrerar varför vården har svårt att få personal. Två läkare fick, var för sig, nog av landstingens oförmåga att organisera arbetet, sa upp sig och tog jobb på bemanningsföretag istället. Båda berättar om en jobbig psykosocial arbetsmiljö på sjukhuset respektive vårdcentralen. Specialisten i internmedicin berättar om hur resurserna på sjukhuset krymptes […]

Ensidig rapportering från P4 Väst

Av Henrik Bäckström, 06 Sep 2012
Arbetsmarknad · Inhyrning · Vård

Den 5 september rapporterade P4 Väst om att regionen utreder kostnaderna för NU-sjukvården i norra Bohuslän. Syftet med utredningen är att hitta sätt att få ner kostnaderna för hyrläkare i regionen. Det inslaget inte lyfter fram är att bemanningspersonal inom vården är både kostnadseffektivt och bidrar till en bättre vård.

Bättre vård med hyrläkare

Av Henrik Bäckström, 03 Sep 2012
Inhyrning · Vård

Då var det dags igen. NU-styrelsens ordförande anser enligt en artikel i Bohusläningen att hyrläkarna innebär sämre kvalitet i vården. Men det finns inga belägg för att en person som har en annan arbetsgivare än landstinget skulle utföra ett sämre arbete. Sjukhuspolitikerna försöker ständigt skylla sjukvårdens personalproblem på läkare som är anställda av bemanningsföretag, som […]

Bemanning bra för arbetsmiljön

Av Lena Martinell Åkerblom, 29 Aug 2012
Arbetsmiljö · Inhyrning · Konsulter

En dansk forskare har undersökt hur inhyrda påverkar arbetsmiljön hos kunden. De inhyrda vill delta i det sociala livet på arbetsplatsen och har ett gott inflytande. Många bemanningsanställda (”vikar” som det heter i Danmark) är duktiga specialister som höjer kunskapsnivån hos kunden. När jag läser artikeln i Avisen får jag bekräftelse på det jag hört från […]

Sida 5 av 11Första...34567...Sista