Ämne: Inhyrning

Okunskap om bemanningsbranschen – Så ligger det till – Expressen/GTs Jimmy Fredriksson

Av Hans Uhrus, 08 Apr 2014
Bemanningsbranschen · Inhyrning

GT:s Jimmy Fredriksson gick den 25 mars 2014 till frontalangrepp mot bemanningsbranschen. Jimmys text innehöll flera tveksamma formuleringar och generaliseringar. Vi kontaktade Jimmy Fredriksson för att få prata med honom om hans bild av bemanningsbranschen och eventuellt få göra en intervju. Jimmy ville inte diskutera sin bild av bemanningsbranschen, vilket vi tycker är tråkigt. Speciellt […]

Näringslivet behöver kunna hyra in

Av Lena Martinell Åkerblom, 03 Apr 2014
Inhyrning · Kund

När vi studerade företags behov av att hyra in personal visade det sig att så många som hälften hade hyrt in personal de senaste tolv månaderna. Arbetsgivare har alltid haft behov av flexibilitet och behovet ökar när den globala konkurrensen ökar. Alla företag har naturliga variationer; turistindustrin har större behov på sommaren och transporterna av […]

LO ser inte bemanningsföretag för pensionärer som något problem

Av Hans Uhrus, 21 Mar 2014
Arbetsmarknad · Inhyrning

I Gotlands Tidningar berättas det om pensionärer som fortsätter att vara aktiva på arbetsmarknaden genom att arbeta för bemanningsföretag. ”Det dröjde nog inte mer än någon månad innan jag tröttnade på att vara ledig”, säger Conny Narkun, nybliven pensionär, som fortsätter: ”Jag har gått runt och väntat efter något sånt här”. Han gillar även valfriheten: ”Jag […]

Bättre och bättre kvartal för kvartal

Av Lena Martinell Åkerblom, 18 Mar 2014
Bemanningsindikatorn · Inhyrning

Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i bemanningsbranschen och fjärde kvartalet omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte med 5,4 procent jämfört med sista kvartalet året innan. Det visar Bemanningsindikatorn för Q4 2013. Rapporten innehåller utvecklingen på de olika tjänsteområdena och yrkesområdena. Personaluthyrningen, som är […]

Bemanningsföretag passar även pensionärer

Av Hans Uhrus, 12 Mar 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Inhyrning

Det är viktigt att samhället tar till vara de äldres potential. Det skriver Jönköpings-postens ledarredaktion. Faktum är att bemanningsföretag är räddningen för många pensionärer som tröttnat på ensamheten och tristessen. Bemanningsföretag som är speciellt inriktade på pensionärer är en trend som verkar ha kommit för att stanna. Dessa bemanningsföretag vittnar om ett stort intresse, både […]

36 miljoner människor jobbar i branschen

Av Hans Uhrus, 04 Mar 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Inhyrning

Bemanningsbranschen är en allt viktigare del av en väl fungerande arbetsmarknad världen över. Branschen sysselsätter över 36 miljoner människor och omsätter 2 668 miljarder kronor. I den internationella branschorganisationen färska ekonomiska rapport beskrivs hur branschen ser ut internationellt. Bland annat noteras att det finns 137 300 bemanningskontor i världen och att 22 miljoner ungdomar anställdes […]

Det är hög tid för att nationellt samordna dimensioneringen och satsningarna på utbildandet av morgondagens specialister skriver Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet i Läkartidningen. I mellantiden är resursläkare en effektiv väg att överbrygga tillfälliga vakansproblem och personalbrister inom vården.

Ett kostnadseffektivt alternativ till ett uteblivet läkarbesök

Av Hans Uhrus, 18 Feb 2014
Arbetsmarknad · Inhyrning · Vård

Tom Davidsson, läkare inom allmänmedicin och psykiatri, lyfter i debattartikel i Dagens Medicin fram de omdiskuterade kostnaderna för att ta in resursläkare i relation till vad det kostar med anställda läkare. I artikeln finns en intressant kostnadsjämförelse, mellan en inhyrd specialistläkare i allmänmedicin och en anställd. I beräkningen framgår att skillnaden är liten. Effekterna i […]

Inhyrning i kommuner

Av Lena Martinell Åkerblom, 05 Feb 2014
Inhyrning · Upphandling

Förra veckan träffade vi regeringens särskilda utredare av en kommunallag för framtiden. Utredaren går grundligt tillväga och undersöker nu hur kommuner och landsting hyr in personal. Vi fick möjlighet att berätta för utredaren och hans medarbetare om hur inhyrning av personal fungerar. En del av diskussionen ägnades åt vilken typ av kompetens kommuner och landsting […]

Respektlöst mot patienter

Av Henrik Bäckström, 04 Feb 2014
Inhyrning · Vård

Läkarstationen i Vuollerim ska vara bemannad måndag, onsdag och fredag. Detta är en nödvändig service för invånarna runtomkring, bland annat därför att det är långt att åka till Jokkmokk, där näst närmaste vårdinrättning finns. I Norrbottens-Kuriren kunde vi läsa den gripande historien om hur en patient gjort sig omaket att resa in till vårdcentralen, bara […]

Sida 3 av 1112345...Sista