Ämne: EU

Unionen har fel om inhyrd personal

Av Henrik Bäckström, 10 Apr 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Inhyrning

Unionen skrev den 27 mars en kommentar till vår styrelses debattartikel i DI att vår artikel är full av felaktigheter. Bemanningsföretagen vill dock inget mer än att Sverige gör en korrekt och rättvis implementering av EUs bemanningsdirektiv i Sverige. Det innebär implementering av direktivets båda principer: Likabehandlingsprincipen, artikel 5 i direktivet, till fördel för arbetstagarna […]

Det nordiska samarbetet är i hög grad levande

Av Lena Martinell Åkerblom, 07 Sep 2011
EU

Imorgon bitti bär det av till Oslo och NHO Service för möte med de nordiska kollegerna om de många frågor där de nordiska länderna har gemensamma intressen. Vi kommer bland annat att jämföra hur det går med implementeringen av EU:s bemanningsdirektiv. Jag hoppas att vi får höra något land berätta om införande inte bara av […]

LO vill återigen göra inhyrning till en fråga i avtalsrörelsen

Av Henrik Bäckström, 11 Apr 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · EU · Inhyrning · Kollektivavtal

Starta ett fackförbund som tillvaratar de bemanningsanställdas intressen, istället för att rikta in er på att begränsa arbetsmöjligheterna för nästan 120 000 personer. LO och den statliga bemanningsdirektivsutredaren är lika ointresserade av att Sverige implementerar bemanningsdirektivet på ett korrekt sätt. Det står tydligt när jag läser i LO-tidningen och Handelsnytt att begränsning av inhyrning återigen ska bli […]

Ska Bryssel sätta lönerna i Sverige?

Av Henrik Bäckström, 23 Mar 2011
Bemanningsdirektivet · EU · Kollektivavtal

Nej, tänker jag väl de flesta säger. Det sade också jag redan år 2008 när bemanningsdirektivet kom. I tidningen Lag&Avtal sade jag ordagrant: För första gången ska löner och anställningsvillkor inom en bransch fastställas på EU-nivå. Det betyder att man omyndigförklarar hela branschen och förstör vår auktorisation. Då var det knappast någon som höll med, […]

Statlig utredning ofullständig och vårdslös

Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Jan 2011
Bemanningsdirektivet · EU

Den statliga utredningen om bemanningsdirektivet har gjort ett ofullständigt arbete. Den svenska utredningen saknar de delar av EU:s direktiv som underlättar en utveckling av bemanningsbranschen. Bemanningsföretagen kräver i ett pressmeddelande att förslaget ändras så att det tar hänsyn till EU-direktivet. Vi vill också att direktivet genomförs med hänsyn till den svenska modellen. Läs mer om […]

Starkaste tillväxten i Europa

Av Henrik Bäckström, 04 Jan 2011
EU

I uppgifter från den europeiska branschorganisationen Eurociett (november 2010) framgår klart att utvecklingen av bemanningsbranschen är starkast i Sverige med +39 procent i omsättningsökning tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2009. Tillväxten i snitt inom Europa låg på +19,6 procent. Den svenska marknaden är ju förhållandevis ung och liten. Den holländska marknaden, med drygt 40 […]

Stark bransch checkar in

Av Extrabloggare, 27 Okt 2010
Bemanningsindikatorn · EU

På fredag är det dags för flygplanet att ta mig till Bryssel och deltagande i Eurociett Research Committee där Bemanningsföretagen och dess systerorganisationer återkommande diskuterar branschläget i Europa. Det går bra för bemanningsföretagen i Sverige. Förra kvartalet ökade branschens omsättning med 26 procent, jämfört med samma period i fjol. Det är siffror en del andra […]

Stoppa diskrimineringen av bemanningskonsulter

Av Gabriella Sebardt, 25 Okt 2010
Bemanningsdirektivet · EU · Konsulter

Nu återstår endast ett möte i den statliga bemanningsutredningens referensgrupp, i början av november. Bemanningsdirektivet handlar inte bara om likabehandlingsprincipen utan innehåller även en uppmaning till översyn av regler som hindrar personaluthyrning. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att utredningen tar hänsyn till detta direktivets andra syfte, att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare. […]

Sida 2 av 212