Ämne: EU

Bemanningsanställdas villkor

Av Henrik Bäckström, 10 Feb 2015
Arbetsmarknad · EU · Konsulter

Edit: Då Bemanningsföretagen uppmärksammat EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering om att speakerrösten på ett ställe i filmen säger ”arbetsgivare” istället för ”arbetstagare” har de låtit meddela att filmen tills vidare kommer att plockas bort. 

I Europa jobbar fler än tre miljoner som bemanningsanställda. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering jobbar med frågor som fler jobb och social integration och har på sin officiella  YouTube-sida en film som förklarar bemanningsanställdas villkor.

Fortsatt tillväxt för bemanning inom Europa

Av Lena Martinell Åkerblom, 05 Maj 2014
EU

För den som intresserar sig för hur det går för bemanningsbranschen på de olika europeiska marknaderna och inom Europa i stort är Eurocietts Agency Work Business Indicator intressant läsning. Aprilnumret, som publicerades idag, visar en tillväxt av antal arbetade timmar om 2,3 procent för februari efter en liten svacka i början av året. Enligt Eurocietts […]

Fler steg för bemanningsdirektivet behövs

Av Henrik Bäckström, 11 Feb 2014
Bemanningsdirektivet · EU

Runt om i Europa diskuteras bemanningsdirektivets införande i de olika medlemsstaterna. Den europeiska organisationen för bemanningsföretag, Eurociett, ger sin syn på saken på Europolitics. Vi kan bara hålla med. Ytterligare några steg behöver tas inom den närmaste framtiden.

Internationell utblick

Av Lena Martinell Åkerblom, 31 Jan 2014
Bemanningsindikatorn · EU

Sett till omsättning gick det fantastiskt bra för den ännu unga bemanningsbranschen i Polen tredje kvartalet 2013, otroliga + 21 procent jämfört med samma period året innan. Polen ser alltså ut att vara på väg att hämta sig efter den svacka som bottnade hösten 2012. Danmark gick också mycket bra, + 13 procent. Sverige gick […]

Vi kan fixa jobb åt unga

Av Henrik Bäckström, 14 Okt 2013
Arbetsmarknad · EU · Unga

Denna vecka åker vår nya arbetsmarknadsminister på sitt första ministerrådsmöte i Luxemburg. I ett uttalande till pressen säger minister Svantesson att hon särskilt ser fram emot en diskussion om ungdomsarbetslösheten inom EU. Den höga arbetslösheten bland unga i Europa har pekats ut som en av de viktigaste frågorna på EU:s dagordning. Låt oss då bara […]

Sverige inte bäst i klassen

Av Henrik Bäckström, 26 Feb 2013
Bemanningsdirektivet · EU

I Sverige har EU:s bemanningsdirektiv bara implementerats till hälften. EU:s krav på att genomlysa hinder för uthyrning och avskaffa omotiverade hinder har inte uppfyllts. Den svenska lagstiftningen saknar regler som säkerställer att det inte införs omotiverade och oproportionerliga begränsningar eller förbud i lag och kollektivavtal mot anlitande av bemanningsanställda. Nu ger EU-kommissionen Sverige en varning […]

Syster Anna och jobbkarensen- en snackis i EU

Av Henrik Bäckström, 14 Dec 2012
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · EU · Vård

Det är stor uppslutning på EU-kommissionen trots att det lackar emot jul. Under mötet i Bryssel  igår fanns, förutom kommissionens tjänstemän, representanter från de 27 medlemsstaterna och 2 byråkrater från Sveriges arbetsmarknadsdepartement. I mitt anförande för denna samlade skara berättade jag om det bristfälliga införandet av bemanningsdirektivet i Sverige med speciell betoning på hälso- och sjukvårdssektorn.

Väntar på något gott?

Av Henrik Bäckström, 23 Nov 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Politik

Behovet av ett fullständigt implementerat Bemanningsdirektiv gestaltades i kraven från Facken inom industrin, som vill införa särskilda begränsningar som bara ska gälla för de anställda på bemanningsföretag. Du kan läsa mer in en intervju här på Arbetets webbplats. Som vi kan läsa på Lag & Avtals webbplats går Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ännu längre och vill att det […]

Uthyrningslag skickar Sverige till EU-domstolen?

Av Henrik Bäckström, 06 Nov 2012
Bemanningsdirektivet · EU

Idag anmäler vi den svenska regeringen till EU-kommissionen för bristfälligt införlivande av den europeiska bemanningslagen i svensk lag. Regeringens bristfälliga införlivande av den europeiska lagen riskerar på sikt tilltron till den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Vänstern värnar inte arbetstagare

Av Henrik Bäckström, 23 Okt 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Politik

I regeringens proposition till ny lag om uthyrning av arbetstagare saknas två centrala regleringar. Detta är märkligt eftersom dessa två regleringar återfinns i EU-direktivet. Nu har det framkommit att såväl (S) som (V) tydligen inte alls varit intresserade av att föra in dessa två paragrafer. Eller har de bara missat det?

Sida 1 av 212