Ämne: Bemanningsindikatorn

Insamling och redovisning av branschstatstik för bemanningsföretagen sker på kvartalsbasis. Statistiken är indelad i regioner, tjänsteområden och yrkesområden. Bemanningsindikatorn finns här

Politiska initiativ för ungdomsjobb överskuggas av orimlig kostnadsökning

Av Henrik Bäckström, 18 Aug 2015
Bemanningsindikatorn · Unga · Utlandsfödda

Förra veckan kom Bemanningsindikatorn, historiskt sett en god mätare på konjunkturriktningen. Inte denna gång, nu går kurvorna för orderingångar och tillväxt i motsatt riktning från bemanningsbranschens förväntningar. Den enda nya parametern i ekvationen är den ökade arbetskraftskostnaden för unga. Många utrikesfödda och unga står utanför arbetsmarknaden, så politiska åtgärder behövs för att åtgärda en skarp situation.

Inhyrning allt viktigare för industrin

Av Lena Martinell Åkerblom, 23 Jun 2014
Bemanningsindikatorn · Industri · Logistik · Vård

Bemanningsbranschen har blivit en central spelare inom industri, logistik och vård. Under ett år är numera 20 000 metallarbetare anställda av bemanningsföretag och uthyrda till industrin. Första kvartalet i år visar Bemanningsindikatorn en ökning med 33 procent av omsättningen för uthyrning av personal till tillverkning och industri. Det är inte särskilt förvånande. Fyra femtedelar av […]

Bättre och bättre kvartal för kvartal

Av Lena Martinell Åkerblom, 18 Mar 2014
Bemanningsindikatorn · Inhyrning

Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i bemanningsbranschen och fjärde kvartalet omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte med 5,4 procent jämfört med sista kvartalet året innan. Det visar Bemanningsindikatorn för Q4 2013. Rapporten innehåller utvecklingen på de olika tjänsteområdena och yrkesområdena. Personaluthyrningen, som är […]

Internationell utblick

Av Lena Martinell Åkerblom, 31 Jan 2014
Bemanningsindikatorn · EU

Sett till omsättning gick det fantastiskt bra för den ännu unga bemanningsbranschen i Polen tredje kvartalet 2013, otroliga + 21 procent jämfört med samma period året innan. Polen ser alltså ut att vara på väg att hämta sig efter den svacka som bottnade hösten 2012. Danmark gick också mycket bra, + 13 procent. Sverige gick […]

Utan bemanningsbranschen stannar Sverige

Av Henrik Bäckström, 16 Dec 2013
Bemanningsindikatorn

Alla delar av arbetsmarknaden behöver våra företags tjänster på personalförsörjningsområdet för att leverera till sina kunder. Utan tillgång till bemanningsföretag blir såväl vård, samhällsservice såsom skatteverket och försäkringskassan, basindustri, verkstadsindustri och många andra delar av samhället vingklippta. En väl fungerande vårdsektor skapar trygghet. Just i dag tjänstgör 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I […]

Nedgången har mattats av

Av Lena Martinell Åkerblom, 13 Sep 2013
Bemanningsbranschen · Bemanningsindikatorn

I morse släppte vi Bemanningsindikatorn för andra kvartalet 2013. Den visar en omsättningsminskning med 4 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det är en lägre minskningstakt än första kvartalet, vilket vårt pressmeddelande berättar mer om. Snart släpper vi Bemanningsbarometern för Q3. Jag hoppas att vi då kommer att kunna läsa om positiva förväntningar för […]

Början av 2013 ser tufft ut, eller?

Av Henrik Bäckström, 07 Mar 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsindikatorn

Nästa vecka publiceras Almegas tjänsteindikator. Redan igår fick vi dock i media ledning varthän utvecklingen är på väg. Företagsnära tjänster har sedan hösten haft det besvärligt, eftersom industrin trappat ner. Denna utveckling ses också hos bemanningsbranschen. Andra sidan av myntet är Arbetsförmedlingens betydligt positivare profetia. Analyschefen Tord Strannefors menar att vågen av varsel har kulminerat […]

Relativt liten nedgång för bemanning tredje kvartalet

Av Lena Martinell Åkerblom, 07 Dec 2012
Bemanningsindikatorn

  Igår publicerade vi Bemanningsindikatorn för tredje kvartalet. Det är lika spännande varje gång att vänta på siffrorna som visar hur det går för vår bransch. Denna gång bekräftade indikatorn det dystra läget i Sverige. Men nedgången var ändå bara 2 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Och omsättningen på drygt 5 miljarder kronor […]

Rekordåret 2010 följdes av rekordåret 2011

Av Henrik Bäckström, 10 Feb 2012
Bemanningsindikatorn

Efter den mycket starka uppgången av industrijobb i en första våg följer nu tjänstemannajobben efter i rask takt i en andra våg. Kvartal 4 ökade industrijobben med 8 procent. Under samma kvartal har administrationsjobben ökat med 20 % , teknikjobben med 23 % och ekonomerna samt ingenjörerna med 10 respektive 11 procent.

Bemanningsbranschens entré till arbetsmarknaden måste hållas öppen

Av Henrik Bäckström, 04 Nov 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Bemanningsbarometern · Bemanningsindikatorn · Inhyrning · Omställning · Rekrytering

Vi har fått lite spännande statistik. Enligt Arbetsförmedlingen stod bemanningsföretag för 12 339 nya jobb, mer än en femtedel av de nyanmälda lediga jobben hos AF i september. I januari 2006 var det knappt 10 procent. Det kan väl stämma; vi har också fördubblat antalet anställda inom bemanningsbranschen de senaste 10 åren.

Sida 1 av 212