Ämne: Bemanningsdirektivet

Ett EU-direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Bemanningsdirektivet har två syften. Det ena är att skydda inhyrd personal. Det andra är att undanröja hinder för personaluthyrning. Läs mer

Debatt om bemanning

Av Henrik Bäckström, 25 Maj 2011
Bemanningsdirektivet · Inhyrning · Kollektivavtal

Förra tisdagskvällen debatterade jag och TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär bemanningsbranschen i tidskriften Lag & Avtals lokaler. Det blev fullt hus. Fokus för debatten var Bemanningsdirektivet, det EU-direktiv som dels skyddar bemanningsanställda, dels erkänner bemanningsbranschen. Ingemars käpphäst är att branschens uppdrag hos kundföretagen måste begränsas i tiden. Detta är en intressant kovändning, då den tidigare förhärskande […]

LO vill återigen göra inhyrning till en fråga i avtalsrörelsen

Av Henrik Bäckström, 11 Apr 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · EU · Inhyrning · Kollektivavtal

Starta ett fackförbund som tillvaratar de bemanningsanställdas intressen, istället för att rikta in er på att begränsa arbetsmöjligheterna för nästan 120 000 personer. LO och den statliga bemanningsdirektivsutredaren är lika ointresserade av att Sverige implementerar bemanningsdirektivet på ett korrekt sätt. Det står tydligt när jag läser i LO-tidningen och Handelsnytt att begränsning av inhyrning återigen ska bli […]

Ska Bryssel sätta lönerna i Sverige?

Av Henrik Bäckström, 23 Mar 2011
Bemanningsdirektivet · EU · Kollektivavtal

Nej, tänker jag väl de flesta säger. Det sade också jag redan år 2008 när bemanningsdirektivet kom. I tidningen Lag&Avtal sade jag ordagrant: För första gången ska löner och anställningsvillkor inom en bransch fastställas på EU-nivå. Det betyder att man omyndigförklarar hela branschen och förstör vår auktorisation. Då var det knappast någon som höll med, […]

Statlig utredning ofullständig och vårdslös

Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Jan 2011
Bemanningsdirektivet · EU

Den statliga utredningen om bemanningsdirektivet har gjort ett ofullständigt arbete. Den svenska utredningen saknar de delar av EU:s direktiv som underlättar en utveckling av bemanningsbranschen. Bemanningsföretagen kräver i ett pressmeddelande att förslaget ändras så att det tar hänsyn till EU-direktivet. Vi vill också att direktivet genomförs med hänsyn till den svenska modellen. Läs mer om […]

Rättvis a-kassa 2011?

Av Lena Martinell Åkerblom, 27 Dec 2010
A-kassa · Bemanningsdirektivet

 När 2010 började var det lika snöigt som nu och bemanningskonsulterna och bemanningsbranschen fritt villebråd. LO-facken gjorde allt de kunde för att begränsa kundernas rätt att hyra in. Trots att de visste att Sverige under året skulle starta arbetet med ett bemanningsdirektiv från EU vars ena syfte är undanröja hinder för personaluthyrning. Och ändå vittnar […]

Ta bort hindren för bemanningsföretagen

Av Lena Martinell Åkerblom, 06 Dec 2010
Bemanningsdirektivet · Inhyrning · Kollektivavtal

Henrik Bäckström skriver idag på Dagens Arena att EU:s Bemanningsdirektiv ställer krav på Sverige att ändra alla lagregler som hindrar bemanning. Parterna i kollektivavtalen måste också göra en översyn av hinder i kollektivavtalen. De enda begränsningar mot inhyrning av personal som är tillåtna är regler som skyddar bemanningskonsulterna eller regler som krävs för att arbetsmarknaden […]

Stoppa diskrimineringen av bemanningskonsulter

Av Gabriella Sebardt, 25 Okt 2010
Bemanningsdirektivet · EU · Konsulter

Nu återstår endast ett möte i den statliga bemanningsutredningens referensgrupp, i början av november. Bemanningsdirektivet handlar inte bara om likabehandlingsprincipen utan innehåller även en uppmaning till översyn av regler som hindrar personaluthyrning. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att utredningen tar hänsyn till detta direktivets andra syfte, att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare. […]

Sida 4 av 41234