Ämne: Bemanningsdirektivet

Ett EU-direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Bemanningsdirektivet har två syften. Det ena är att skydda inhyrd personal. Det andra är att undanröja hinder för personaluthyrning. Läs mer

Många unga i en hindrad bransch

Av Lena Martinell Åkerblom, 12 Sep 2012
Bemanningsdirektivet · Unga

Läser i Dagens Samhälle en debattartikel om hur regeringen håller på att slarva bort möjligheterna att undanröja hinder för den bransch som ger ungdomarna en väg in på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen har mer än tre gånger högre andel anställda i åldersgruppen 18-24 år jämfört med näringslivet i stort, det visar rapporten Åldersfördelning på anställda i bemanningsbranschen. […]

EU-kommissionen tar Sverige i örat

Av Gabriella Sebardt, 28 Jun 2012
Bemanningsdirektivet

Så kom det då till slut, beskedet vi väntat på: EU-kommissionen tar Sverige i örat för att inte ha genomfört bemanningsdirektivet i tid. Beskedet kom dagen före midsommarafton i form av ett pressmeddelande och kallas på Brysselspråk motiverat yttrande (reasoned opinion). Kontentan är att Sverige nu har två månader på sig att meddela vilka åtgärder […]

Unionen har fel om inhyrd personal

Av Henrik Bäckström, 10 Apr 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Inhyrning

Unionen skrev den 27 mars en kommentar till vår styrelses debattartikel i DI att vår artikel är full av felaktigheter. Bemanningsföretagen vill dock inget mer än att Sverige gör en korrekt och rättvis implementering av EUs bemanningsdirektiv i Sverige. Det innebär implementering av direktivets båda principer: Likabehandlingsprincipen, artikel 5 i direktivet, till fördel för arbetstagarna […]

Om bemanningsförbud

Av Henrik Bäckström, 09 Jan 2012
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Politik

  I helgen avhöll Vänsterpartiet kongress i min hemstad Uppsala. Åtminstone två motioner (A 32 och S 107) lyfte fram förslag på förbud mot bemanningsbranschen. Båda motionerna fick avslag av partistyrelsen. Vid kongressbehandlingen vann dock motion S 107 kongressens gillande. Sålunda körde kongressen över partistyrelsen, om än endast med siffrorna 112-92.

Gott Nytt År!

Av Lena Martinell Åkerblom, 28 Dec 2011
Auktorisation · Bemanningsdirektivet · Facket · Omställning

2011 har varit ett bra år i bemanningsbranschen. Trots att debatten om bemanningskonsulterna och bemanningsföretagen fortfarande bygger på miss- och vulgäruppfattningar har vi sett en aldrig tidigare överträffad tillväxt för branschen, både i antalet anställda och omsättning.

Varning till EU-kommissionen utfärdad

Av Henrik Bäckström, 07 Dec 2011
Bemanningsdirektivet

Den europeiska branchorganisationen för bemanningsföretag skickade i måndags en varning till EU-kommissionen. En del medlemsstater har hittills infört bemanningsdirektivet felaktigt. Man har i vissa fall infört endast den ena av de två bärande principerna korrekt. Likabehandlingsprincipen har införts i vissa länder, men inte alls alla. Hindersprövningsprincipen har införts knapphändigt. I flera länder som Frankrike och […]

Handels grumlar sitt eget fiskevatten

Av Henrik Bäckström, 02 Dec 2011
Bemanningsdirektivet · Facket · Inhyrning · Kollektivavtal

Om facket ska kunna upprätthålla schyssta villkor för dem som jobbar i bemanningsbranschen måste de ha fler medlemmar. Det räcker inte att ha kollektivavtal om det är få som är fackligt anslutna.

Implementera EU:s Bemanningsdirektiv fullt ut

Av Gabriella Sebardt, 28 Nov 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet

Bemanningsbranschen och arbetsmarknadens parter väntar på regeringens lagrådsremiss om genomförandet av EU:s Bemanningsdirektiv i Sverige. Från Bemanningsföretagens sida är vi som närmast berörda bekymrade över att besked om lagförslaget dröjer. Riksdagen ska ta ställning till direktivets införande i december och lagrådsremissen finns inte framme ännu.

Mehmet Kaplan tycker bemanningsbranschen är en god förebild

Av Henrik Bäckström, 25 Nov 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Jobbcoachning

Miljöpartisten och ledamoten i riksdagens arbetsmarknadsutskott Mehmet Kaplan träffade ett av våra medlemsföretag och deras bemanningskonsulter hos ett kundföretag häromdagen. Av de över 50 inhyrda medarbetarna visade sig 30 ha invandrarbakgrund ur 24 nationaliteter.

Behovet av bemanning är permanent

Av Henrik Bäckström, 05 Okt 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet

  I en motion till riksdagen föreslår Vänsterpartiet en rad nya hinder för bemanningsbranschen. Bland annat föreslås ett förbud mot bemanning för att lösa ”permanenta arbetskraftsbehov”. Man kan undra vad ett permanent behov är och vem som ska avgöra det? Är arbetskraft på Nobelfesten ett permanent behov? Det är ju Nobelfest varje år vid samma […]

Sida 3 av 41234