Ämne: Bemanningsdirektivet

Ett EU-direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Bemanningsdirektivet har två syften. Det ena är att skydda inhyrd personal. Det andra är att undanröja hinder för personaluthyrning. Läs mer

Syster Anna och jobbkarensen- en snackis i EU

Av Henrik Bäckström, 14 Dec 2012
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · EU · Vård

Det är stor uppslutning på EU-kommissionen trots att det lackar emot jul. Under mötet i Bryssel  igår fanns, förutom kommissionens tjänstemän, representanter från de 27 medlemsstaterna och 2 byråkrater från Sveriges arbetsmarknadsdepartement. I mitt anförande för denna samlade skara berättade jag om det bristfälliga införandet av bemanningsdirektivet i Sverige med speciell betoning på hälso- och sjukvårdssektorn.

Trots stormen: Business as usual

Av Gabriella Sebardt, 05 Dec 2012
Bemanningsdirektivet · Uthyrningslagen

Sikten är ett par meter, snön vräker ned sidledes och lastbilarna fastnar i backarna som skadeskjutet storvilt. Bilen kryper fram när jag är på väg tillbaka till Stockholm efter att ha besökt ett kundföretag i Södertälje tillsammans med ett medlemsföretag. De ständiga avbrotten i radions sändningar förkunnar att det är stop i flygtrafiken, delar av […]

Misslyckad lagstiftning hotar jobben

Av Henrik Bäckström, 04 Dec 2012
Bemanningsdirektivet · Unga · Uthyrningslagen

I förra veckan antog Riksdagen en ny lag, uthyrningslagen. Den är baserad på det europeiska Bemanningsdirektivet som hade som syfte att skydda de anställda inom bemanningsbranschen. Men i Sverige har man gjort en egen version och inte tagit med viktiga delar av ursprunget, Bemanningsdirektivet. Det europeiska Bemanningsdirektivet har de svenska folkvalda i Europaparlamentet och den […]

Väntar på något gott?

Av Henrik Bäckström, 23 Nov 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Politik

Behovet av ett fullständigt implementerat Bemanningsdirektiv gestaltades i kraven från Facken inom industrin, som vill införa särskilda begränsningar som bara ska gälla för de anställda på bemanningsföretag. Du kan läsa mer in en intervju här på Arbetets webbplats. Som vi kan läsa på Lag & Avtals webbplats går Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ännu längre och vill att det […]

Uthyrningslag skickar Sverige till EU-domstolen?

Av Henrik Bäckström, 06 Nov 2012
Bemanningsdirektivet · EU

Idag anmäler vi den svenska regeringen till EU-kommissionen för bristfälligt införlivande av den europeiska bemanningslagen i svensk lag. Regeringens bristfälliga införlivande av den europeiska lagen riskerar på sikt tilltron till den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Vem för bemanningsanställdas talan?

Av Henrik Bäckström, 25 Okt 2012
Bemanningsdirektivet · Facket · Konsulter

I morse debatterade jag bemanning i kristider med LO:s Håkan Löfgren i P1 Morgon. Både i reportaget innan och i debatten med Löfgren upprepades samma gamla mönster – det är ingen som har pratat med de bemanningsanställda själva. Och det är ingen som heller tar deras parti. Snart startar jag själv Bemanningsanställdas Fackförbund!

Vänstern värnar inte arbetstagare

Av Henrik Bäckström, 23 Okt 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Politik

I regeringens proposition till ny lag om uthyrning av arbetstagare saknas två centrala regleringar. Detta är märkligt eftersom dessa två regleringar återfinns i EU-direktivet. Nu har det framkommit att såväl (S) som (V) tydligen inte alls varit intresserade av att föra in dessa två paragrafer. Eller har de bara missat det?

Fler jobb och lägre arbetslöshet

Av Henrik Bäckström, 02 Okt 2012
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Uthyrningslagen

Önskas fler jobb och lägre arbetslöshet? I en debattartikel publicerad idag på SVT Debatt finns mitt recept till regeringen och alla andra partier.

Artikeln som försvann på vägen

Av Henrik Bäckström, 27 Sep 2012
Bemanningsdirektivet · Uthyrningslagen

Vi hade hoppats att regeringen skulle ha tagit sitt förnuft till fånga, men så blev det inte. Artikel 4 som säger att omotiverade hinder för inhyrning ska undanröjas har regeringen tappat på vägen. EU möjliggör inte implementering av halva direktiv, det borde regeringen ha förstått om inte annat så när Svenskt Näringsliv gick till domstol […]

Inför proposition om ny uthyrningslag

Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2012
Bemanningsdirektivet · Uthyrningslagen

Visserligen har inte propositionen till den nya uthyrningslagen kommit ännu, men det skrivs redan i media med lagrådsremissen som underlag. Om vi går på innehållet i lagrådsremissen kan vi konstatera att den nya uthyrningslagen inte påverkar möjligheten till inhyrning hos våra medlemmars kunder. För medlemmarna och deras kunder är det business as usual som gäller. […]

Sida 2 av 41234