Ämne: Bemanningsdirektivet

Ett EU-direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Bemanningsdirektivet har två syften. Det ena är att skydda inhyrd personal. Det andra är att undanröja hinder för personaluthyrning. Läs mer

Go home, eller hur var det?

Av Hans Uhrus, 10 Jun 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Inhyrning

”Så här beskrev Michael Gustafsson, ombud på IF Metalls kongress (16-19/5 2014), bemanningsbranschen: ”Vi ska inte lindra symptomen utan vi ska bli av med sjukdomen. Vi ska operera bort den här cancersvulsten som splittrar oss, det är en kil in där vi blir a- och b-lag.” Den aktuella cancersvulsten avser alltså bland annat bemanningsföretag som […]

Fler steg för bemanningsdirektivet behövs

Av Henrik Bäckström, 11 Feb 2014
Bemanningsdirektivet · EU

Runt om i Europa diskuteras bemanningsdirektivets införande i de olika medlemsstaterna. Den europeiska organisationen för bemanningsföretag, Eurociett, ger sin syn på saken på Europolitics. Vi kan bara hålla med. Ytterligare några steg behöver tas inom den närmaste framtiden.

Branschen i Europa visar sitt stöd

Av Lena Martinell Åkerblom, 30 Sep 2013
Bemanningsdirektivet

Den här veckan är Stockholm centrum i bemanningsbranschen i Europa, då den europeiska branschorganisationen Eurociett förlägger sitt styrelsemöte hit. Anledningen är att Sverige går i bräschen för att rätta till bristerna i genomförandet av bemanningsdirektivet i EU:s medlemsländer. Bemanningsföretagen har lämnat in fyra klagomål till EU som gäller bristerna i Sveriges genomförande. Som vi tidigare […]

Brett stöd i Europa för svenska klagomål

Av Gabriella Sebardt, 22 Aug 2013
Bemanningsdirektivet

I sommar har bemanningsbranschens europeiska organisation Eurociett inrättat en arbetsgrupp för att stärka det nationella arbetet med att rätta till bristerna i genomförandet av bemanningsdirektivet i EU:s medlemsländer. I arbetsgruppen finns bland annat bemanningsbranschen i Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Portugal och Sverige representerade. Det främsta problemet gäller den översyn av begränsningar och förbud mot inhyrning […]

Regeringen anmäls till EU

Av Gabriella Sebardt, 18 Jun 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Vård

Sjukvårdspersonal anställd av landstinget tvingas sitta i jobbkarantän om de byter arbetsgivare till ett bemanningsföretag. Det visar två exempel som beskrivs i vår debattartikel på SvD Opinion. Men det finns inget stöd i lag. Nu anmäler Bemanningsföretagen den svenska regeringen till EU-kommissionen. Karensregeln avskaffades av riksdagen, men trots detta tillämpar ett flertal myndigheter, kommuner och […]

Trettiåttan i himlen in?

Av Henrik Bäckström, 30 Maj 2013
Bemanningsdirektivet · Inhyrning

Lyssnade för en stund sedan till denna gamla goding, om fallfärdiga 34:an, med Per Myrberg. Refrängen lyder: Ja nu är det slut på gamla tider nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det […]

Vi har gjort vårt – vem gör resten?

Av Henrik Bäckström, 17 Maj 2013
Bemanningsdirektivet · Politik · Uthyrningslagen

Som alla vet har olika branscher och sektorer på arbetsmarknaden olika regler avseende anställningsformer, anställningsvillkor, lönenivåer, försäkringar och pensioner och andra bransch- eller sektorspecifika regler. Dessa regelverk har vuxit fram för att företag, andra arbetsgivare och arbetstagare möter olika verkligheter. Det är skillnader i verksamhetsförutsättningar för en statlig myndighet jämfört med för ett pappersbruk. Det […]

Effektiva rättsmedel behövs

Av Henrik Bäckström, 22 Apr 2013
Bemanningsdirektivet

I torsdags var jag inbjuden till EU-kommissionen. DG Employment (Arbetsmarknadsdepartementet) upprätthåller en expertgrupp bestående av två representanter från respektive medlemsstat. Därutöver inbjuds till varje möte arbetsmarknadens parter. Detta var det åttonde mötet sedan bemanningsdirektivet antogs 2008 i EU-parlamentet. Detta möte handlade i första hand om artikel 10 (effektiva rättsmedel). I följande tio punkter framförde jag […]

Sverige inte bäst i klassen

Av Henrik Bäckström, 26 Feb 2013
Bemanningsdirektivet · EU

I Sverige har EU:s bemanningsdirektiv bara implementerats till hälften. EU:s krav på att genomlysa hinder för uthyrning och avskaffa omotiverade hinder har inte uppfyllts. Den svenska lagstiftningen saknar regler som säkerställer att det inte införs omotiverade och oproportionerliga begränsningar eller förbud i lag och kollektivavtal mot anlitande av bemanningsanställda. Nu ger EU-kommissionen Sverige en varning […]

Utmaningar för arbetsmarknaden 2013

Av Henrik Bäckström, 15 Jan 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Bemanningsdirektivet

Strax innan jul besökte jag Bryssel vid två tillfällen. Båda besöken gällde bemanningsbranschens centrala funktion på arbetsmarknaden. Det första besöket gällde EU-kommissionens expertgrupp för bemanningsdirektivet. Förutom arbetsmarknadens parter deltog representanter från de olika medlemsstaterna. Som bekant skulle direktivet varit infört i de europeiska medlemsstaterna i december 2011. Ett år senare konstaterades att direktivet till stora […]

Sida 1 av 41234