Ämne: Arbetsmiljö

Bemanning bra för arbetsmiljön

Av Lena Martinell Åkerblom, 29 Aug 2012
Arbetsmiljö · Inhyrning · Konsulter

En dansk forskare har undersökt hur inhyrda påverkar arbetsmiljön hos kunden. De inhyrda vill delta i det sociala livet på arbetsplatsen och har ett gott inflytande. Många bemanningsanställda (”vikar” som det heter i Danmark) är duktiga specialister som höjer kunskapsnivån hos kunden. När jag läser artikeln i Avisen får jag bekräftelse på det jag hört från […]

Arbetsmiljöarbete i bemanningsbranschen

Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Aug 2012
Arbetsmiljö

Bemanningsföretag introducerar varje år nyanställda på en mängd arbetsplatser i alla branscher på hela arbetsmarknaden. Många bemanningsföretag utvecklar därmed unik kompetens kring arbetsmiljöfrågor och arbetsintroduktion. En intervju med arbetsmiljöansvarig på ett av våra största bemanningsföretag ger en intressant bild av att hur man kan jobba med arbetsmiljöfrågor inom bemanning. Ansvaret för arbetsmiljön för de bemanningsanställda […]

Arbetsmiljöverkets statistik stoppar inga olyckor

Av Lena Martinell Åkerblom, 01 Jun 2012
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets sätt att föra statistik är föråldrad. Statistiken som presenteras i dag visar att alltför många skadas, men också att myndigheten egentligen inte vet var dessa skador sker. Detta leder till tappat fokus i det viktiga arbetet med att förebygga arbetsskador hos våra medarbetare, vilket är ett allvarligt problem. Det skriver Henrik Bäckström och Gabriella […]

Om orsak och verkan

Av Henrik Bäckström, 04 Maj 2012
Arbetsmiljö

Som tidigare forskare fascineras jag dagligen av hur olika aktörer förklarar samhälleliga fenomen. Vår jakt på orsakssamband är omättlig. I synnerhet i politiken konstrueras nya ”teorier” på löpande band, men naturligtvis även inom alla områden i samhället. En enkel analys av två motsatta teorier visar dock att man bör vara väldigt varsam med vilka teorier […]

Arbetsmiljöverkets räknevurpor

Av Henrik Bäckström, 16 Mar 2012
Arbetsmiljö · Media

Det är för oss otroligt att en statlig myndighet agerar så oseriöst med siffror som Arbetsmiljöverket gör. För oss som vet att bemanningsbranschen utvecklats mycket under senare år är det lätt att förstå att även antalet olyckor i absoluta tal ökat.

Vad tycker de inhyrda konsulterna om sitt jobb?

Av Lena Martinell Åkerblom, 14 Nov 2011
Arbetsmiljö · Inhyrning · Media

YouGov har alldeles nyss skickat ut länken till årets medarbetarundersökning till medlemsföretagen. Det ska bli spännande att se resultatet. I 2009 års undersökning  var det till exempel 65 procent som skulle rekommendera jobbet som inhyrd till bekanta. Hur stor är andelen i år?

Trivsel bland inhyrda

Av Henrik Bäckström, 17 Okt 2011
Arbetsmiljö · Facket · Kollektivavtal

  I dagensarbete.se läser jag en intervju med ”Erik” som är anställd hos ett bemanningsföretag. Under rubriken ”De skiter i hur vi behandlas” beskrivs en eländig tillvaro som konsult i bemanningsbranschen. Erik vågar inte ställa upp under eget namn och vill inte visa sig på bild av rädsla för repressalier från arbetsgivaren och kunden. ”Jobbet […]

Bemanningsföretagen välkomnar och samarbetar med Arbetsmiljöverkets granskning

Av Henrik Bäckström, 06 Okt 2011
Arbetsmiljö

Bemanningsföretagen har sedan i våras samarbetat med planeringen av den arbetsmiljögranskning i branschen som Arbetsmiljöverket inleder inom kort, och välkomnar myndighetens arbete. Granskningen är planerad sedan länge. Den senaste granskningen av samma myndighet skedde under 2009. ”Bemanning 2009” visade enligt verkets experter att de små och medelstora bemanningsföretagens systematiska arbetsmiljöarbete var väl fungerande och präglades […]

Arbetsmiljöverket ska granska bemanningsföretag

Av Extrabloggare, 26 Apr 2011
Arbetsmiljö · Inhyrning

Häromveckan var jag på ett informationsmöte hos Arbetsmiljöverket med anledning av att verket till hösten ska granska 700 arbetsställen – både bemanningsföretag och kundföretag. Bakgrunden är att olycksfrekvensen relativt sett är högre i bemanningsbranschen än i andra branscher. En förklaring är att en större andel unga arbetar i bemanningsbranschen än i andra branscher och arbetsskadorna […]

Trygg arbetsmiljö för konsulter

Av Extrabloggare, 27 Jan 2011
Arbetsmiljö

Det finns ett lika heltäckande skydd i arbetsmiljölagen för bemanningskonsulter som för alla andra på arbetsmarknaden. Ansvaret är delat mellan bemanningsföretaget och kunden. Det finns ett övergripande ansvar hos bemanningsföretaget att kontrollera att den egna personalen har en god arbetsmiljö hos kunden. Kunden har arbetsmiljöansvaret när bemanningsföretagets personal arbetar där. Den inhyrde ska omfattas av […]

Sida 2 av 212