Ämne: Arbetsmiljö

Konsultkarriär lockar socionomer

Av Henrik Bäckström, 12 Jun 2015
Arbetsmiljö · Vård

Hela 33 procent av landets socionomer har funderat på att bli konsult via ett bemanningsföretag. Troligen kan bemanningskarriären göra att fler vill utbilda sig till socionomer, och att bemanningsbranschen bidrar starkt till att vård kan garanteras vet vi.

Närmare 900 nedladdningar av arbetsmiljöapp

Av Henrik Bäckström, 15 Okt 2014
Arbetsmiljö · Facket · Konsulter

För en månad sedan lanserade Prevent den arbetsmiljöapp som Bemanningsföretagen tagit initiativ till. Ödmjukhet är alltid ett trevligt drag, men i det här fallet måste vi ändå få klappa oss belåtet på magen. Appen, som i första hand ska hjälpa konsultchefer i arbetet med arbetsmiljö, har redan laddats ned närmare 900 (niohundra) gånger! Filmen på Prevents webbplats som handlar om appen är också populär och har setts över 700 gånger.

We’re going app, app, app, app, app, app

Av Cecilia Malmström, 19 Sep 2014
Arbetsmiljö

För drygt ett år sedan kläckte vår eminenta förbundsjurist Gabriella Sebardt tillsammans med Almegas arbetsmiljöexpert Jan Johansson idén om ett digitalt hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet – app istället för mapp! Nu har den, en av världens första arbetsmiljöappar, blivit verklighet i det digitala riket.

Check-app för arbetsmiljö

Av Lena Martinell Åkerblom, 21 Jan 2014
Arbetsmiljö

Prevent bygger en mobil applikation för bemanningsbranschen, på initiativ från Bemanningsföretagen. Appen ska göra det enklare att utföra riskbedömning av arbetsmiljön hos kunden samt att spara resultaten i företagets system. En god arbetsmiljö hos kunden är viktigt för våra medlemsföretag. Till sin hjälp har företagen redan idag Prevents checklista för arbetsmiljön i bemanningsföretag. Appen gör […]

Arbetsmiljön och arbetsskadestatistiken inom bemanningsbranschen

Av Hans Uhrus, 20 Nov 2013
Arbetsmiljö · Bemanningsbranschen

Arbetsmiljön för de som jobbar på bemanningsföretag har varit i fokus under senaste tiden. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har debatterats, med blandad saklighet. Att dra slutsattser om den svenska arbetsmarknaden från en forskningssammanställning som saknar relevans för svenska förhållanden sänker trovärdigheten skriver Bemanningsföretagen.

Koka soppa på en halv spik

Av Henrik Bäckström, 15 Nov 2013
Arbetsmiljö

Jag läste Arbetsmiljöverkets senaste rapport, en forskningssammanställning gjord av Tommy Isidorsson på Göteborgs universitet. De har letat efter svensk och internationell evidens att bemanningsjobb är hälsovådligt. De hittade totalt endast 45 studier, varav de flesta intervjubaserade och mycket från USA. Denna tunna soppa föranledde Arbetsmiljöverket att gå ut med ett pressmeddelande. Återigen: Forskarna konstaterar att […]

Arbetsmiljön i bemanningsföretag och dess statistik

Av Hans Uhrus, 13 Nov 2013
Arbetsmiljö · Bemanningsbranschen

Arbetsmiljöverkets projektrapport om arbetsskador i bemanningsbranschen, som publicerades nyligen, innehåller många brister och felaktigheter. Rapporten bygger bland annat på felaktig statistik.

Samarbete ger bättre arbetsmiljö

Av Henrik Bäckström, 16 Nov 2012
Arbetsmiljö · Facket

 Jag har under veckan deltagit i en twitterstafett om arbetsmiljö med  IF Metall Mälardalens fackombud Göran Johansson. Det har varit givande diskussioner, men jag måste säga att det varit minst lika intressant att följa de diskussioner jag inte varit inkopplad i på @skyddsombud. Där har andra twittrare sagt det vi upprepar gång på gång – arbetsmiljön berör […]

LO-rapport saknar trovärdighet

Av Henrik Bäckström, 14 Nov 2012
Arbetsmiljö · Facket · Konsulter

Idag släppte LO rapporten Bemanningsbranschens sociala pris som de anser visar de bemanningsanställdas sociala verklighet. Rapporten kommenterades i svt i morse av mig och LOs jurist Claes-Mikael Jonsson. 292 personer svarade på LOs enkät. Vi har en motsatt bild utifrån en enkät med mer än tio gånger så många svarande. LO skriver också själva i […]

Bemanning bättre än visstid

Av Henrik Bäckström, 12 Nov 2012
Arbetsmiljö · Facket

Idag har en rapport från  Handels landat. Den rör visstidspersonal i alla dess former, och kommer till slutsatsen att tillfällig personal stressar de tillsvidareanställda. Dessa tar för stort ansvar för verksamheten och täcker upp svåra moment, står det bland annat i rapporten.

Sida 1 av 212