Ämne: Arbetsmarknad

Haverikommission botar knappast monopsonets biverkningar

Av Henrik Bäckström, 22 Apr 2015
Arbetsmarknad · Vård

Överläkare Åke Andrén-Sandberg på Karolinska Universitetssjukhuset hyser en märklig oro för att en nöjd bemanningsanställd gör ett sämre jobb än en missnöjd landstingsanställd. I en debattartikel i DN går han över ån efter vatten och efterlyser en haverikommission för att förklara den offentliga vårdens tillkortakommanden inom personalpolitiken.

Det är hälsosamt att röra på sig

Av Henrik Bäckström, 15 Apr 2015
Arbetsmarknad · Omställning

I en rapport från Svenskt Näringsliv kan man läsa att en anställd i Sverige stannar i genomsnitt 11 år på en arbetsplats. Det finns givetvis för- och nackdelar med det. Men finns det någon vinst med mer rörlighet?

Fler äldre riskerar att lämna arbetsmarknaden

Av Hans Uhrus, 16 Mar 2015
Arbetsmarknad · Personalinhyrning

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i Sverige av alla länder i EU. På 8 år har ytterligare 98 400 personer över 65 år fortsatt jobba. Risken är stor att många av dessa personer slutar att vara aktiva på arbetsmarknaden om arbetsgivaravgifterna för denna grupp höjs. Inom bemanningsbranschen är det över 2 100 personer som är […]

Rätt matchning undanröjer flaskhalsar

Av Henrik Bäckström, 10 Mar 2015
Arbetsmarknad · Matchning · mismatchen

Enligt Almegas Tjänsteindikator har flaskhalsarna på arbetsmarknaden uppstått igen. Dessa flaskhalsar utgörs av brist på personal med rätt kompetens. Betydelsen av lyckad matchning tydliggör den viktiga roll bemanningsbranschen spelar på arbetsmarknaden.

Det är skillnad på personalpooler och bemanningsföretag

Av Henrik Bäckström, 06 Mar 2015
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Kollektivavtal

Personalförsörjning kan organiseras på olika sätt. En personalpool är en intern lösning för att hantera variationer i behovet av personal. Ett bemanningsföretag å andra sidan är en extern lösning där personal hyrs in av en specialist som har personalförsörjning som kärnverksamhet.

7 skäl till att arbeta på bemanningsföretag

Av Henrik Bäckström, 23 Feb 2015
Arbetsmarknad · Matchning

Det finns lika många skäl till att söka ett jobb som det finns människor som söker det. Skälen till att söka sig till en speciell bransch är troligen mer generella, men här kan du finna 7 vanliga skäl till att folk vill jobba i bemanningsbranschen.

Sydsvenskans Runsten efterfrågar bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 19 Feb 2015
Arbetsmarknad · Unga

Våren ser ut att ha påbörjat sitt intåg med allt ljusare dagar. Tyvärr går det inte att säga detsamma om ljuset på arbetsmarknaden, det visade Bemanningsindikatorn som kom i veckan. Svårigheterna på arbetsmarknaden togs upp på opinionsplats i Sydsvenskan av Ingrid Runsten häromdagen. Hon pekar ut områden som insteg, anställningsformer och rörlighet som hindrande. Runsten säger också att det är viktigt att underlätta för människor att öka sin kompetens och att våga ta språnget till något nytt. Detta är ingen gordisk knut, lösningen finns redan i bemanningsbranschen.

Bemanningsanställdas villkor

Av Henrik Bäckström, 10 Feb 2015
Arbetsmarknad · EU · Konsulter

Edit: Då Bemanningsföretagen uppmärksammat EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering om att speakerrösten på ett ställe i filmen säger ”arbetsgivare” istället för ”arbetstagare” har de låtit meddela att filmen tills vidare kommer att plockas bort. 

I Europa jobbar fler än tre miljoner som bemanningsanställda. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering jobbar med frågor som fler jobb och social integration och har på sin officiella  YouTube-sida en film som förklarar bemanningsanställdas villkor.

Bäckström berättar: effekter av ökade arbetskraftskostnader

Av Hans Uhrus, 30 Jan 2015
Arbetsmarknad · Inhyrning · Unga

1 miljard kronor dyrare och tusentals arbetslösa ungdomar blir effekterna av höjda arbetsgivaravgifter. Av de förvärvsarbetande personerna på hela arbetsmarknaden i Sverige är 12,2 procent ungdomar. Inom personaluthyrning är andelen unga mer än tre gånger så hög, 37,4 procent.

Enklare karriärnavigering i bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 28 Jan 2015
Arbetsmarknad · Inhyrning · Konsulter · Matchning · Omställning · Rekrytering

Förr i tiden, innan globalisering och en tjänstesektor i framkant, hette det att man skulle byta jobb – arbetsplats – två gånger i livet. Två gånger. Det var en bra siffra. Numera byter man jobb betydligt oftare än så.

Sida 2 av 1512345...Sista