Ämne: Arbetsmarknad

Bemanning startspår för ungas pension

Av Henrik Bäckström, 27 Okt 2015
Arbetsmarknad · Inhyrning · Unga

Dagens DN innehåller en angelägen debatt om vikten av att komma in tidigt i arbetslivet. Men författarnas sökande efter byråkratiska lösningar på problemet missar något oerhört mänskligt – många ungdomar vill faktiskt inte, orkar inte, har inte tillräckliga betyg för, eller vet inte till vad de ska utbilda sig. Att arbeta under tiden dessa högst vanliga funderingar pågår bygger arbetslivserfarenhet, nätverk och pension-och enklaste sättet att landa det arbetet är via bemanningsbranschen.

Bemanningsföretagen är snabbspåret till jobb

Av Henrik Bäckström, 22 Okt 2015
Arbetsmarknad · Utlandsfödda

Bemanningsbranschen har stor erfarenhet av och bevisad förmåga för att fungera som vägen in på arbetsmarknaden för dem som står utanför. Den kompetensen vill branschen ställa till förfogande när behovet av arbetsmarknadsintegration nu växer med det ökade flyktingmottagandet – men det förutsätter reformtänkande.

I kärnan av arbetsmarknadens ekosystem

Av Henrik Bäckström, 08 Okt 2015
Arbetsmarknad · Internationellt

Det är länge sedan branschens leverans bestod av de korta, tillfälliga inhopp ”bemanning” har en tendens att associeras med. En mängd nya tjänster har utvecklats, en mängd nya yrkesområden har tillkommit och, inte minst, en mängd nya kunder har tillkommit. Uppdragen har blivit allt längre, allt komplexare och alltmer omfattande. Branschen griper över allt fler funktioner och levererar allt större lösningar på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är minst sagt den nya arbetsförmedlingen, men oändligt mycket mer än det.

Studie visar: fungerande intensivvård kräver hyrpersonal

Av Henrik Bäckström, 03 Sep 2015
Arbetsmarknad · Vård

Under och efter sommaren har landsting efter landsting larmat om brist på sjuksköterskor och de höga kostnader det medför att tillsätta vakanser. Skulden läggs ofta, helt ologiskt, på bemanningsbranschen som snarare är den lösning som krävs för att klara målen om vård och patientsäkerhet. En studie från Luleå tekniska universitet visar att inhyrd personal av många skäl är nödvändig för landets vårdverksamheter.

När verkligheten förändras måste kartan hänga med

Av Henrik Bäckström, 01 Sep 2015
Arbetsmarknad · Facket · Politik

Häromdagen var jag involverad i ett seminarium kring framtidens industri där representanter för såväl fack, arbetsgivare som staten deltog. Några punkter kring förutsättningar och förändring var speciellt intressanta att ta med sig i fortsatta diskussioner kring industriell utveckling.

Snabbspår för integration – vi är redo

Av Henrik Bäckström, 02 Jul 2015
Arbetsmarknad · Matchning · Utlandsfödda

Gårdagens seminarium i Almedalen handlade om nyanländas möjligheter att snabbt komma i jobb. Regeringen har kallat detta för snabbspåret. Det finns dock ett moment 22 inbyggt i processen som riskerar att skapa ett snigelspår istället.

Vårdbemanning leder till välfärdsöverskott

Av Henrik Bäckström, 17 Jun 2015
Arbetsmarknad · Vård

Igår kunde du höra mig diskutera vårdbemanning i SR:s Studio Ett (inslaget startar 18.55 in i programmet). Över hela landet fylls media med larmrapporter om bristen på sjuksköterskor, läkare, ja all slags vårdpersonal. Det råder ingen tvekan om de allvarliga problem den svenska vårdens kvalitet och ekonomi dras med. Orsaken anges ligga i anlitande av vårdpersonal från bemanningsföretag. För att förstå det felaktiga i dessa påståenden krävs en analys av ekonomiska och personella förutsättningar för kommuner och landsting, samt hur arbetsmarknaden negativt påverkas av en dominerande aktör – landsting och kommuner.

Nya former för jobb i framtiden

Av Henrik Bäckström, 02 Jun 2015
Arbetsmarknad · Ciett

Enligt beräkningar kommer runt 50 procent av de yrken som finns idag att kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. På förra veckans World Employment Conference i Rom var framtidens former för jobb högt på agendan.

167 000 i jobb via bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 11 Maj 2015
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Inhyrning · Matchning · Omställning · Rekrytering

Bemanningsföretagens medlemmar är proffs på matchning; att hitta rätt person till rätt jobb. Eller tvärtom. Drygt 167 000 personer matchades nämligen till jobb under 2014 via något av medlemsföretagen inom personaluthyrning, omställning eller rekrytering.

Därför är bemanningsbranschen oumbärlig för nyanländas jobbchanser

Av Henrik Bäckström, 30 Apr 2015
Arbetsmarknad · Facket · Kollektivavtal · Matchning

Bemanningsföretagen har tecknat ett nytt avtal med de 14 förbunden inom LO. Som en följd av det nya avtalet kommer parterna nu att träffa regeringen för att ytterligare konkretisera hur branschen kan underlätta för nyanlända att komma i arbete inom ramen för regeringens snabbspår.

Sida 1 av 1512345...Sista