Ämne: Arbetsförmedling

Professionell hjälp till nytt jobb behövs

Av Henrik Bäckström, 25 Feb 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Veckans stora fråga: Är arbetssökande betjänta av professionell hjälp till nytt jobb eller inte? Varje år köps jobbtjänster för 20 miljarder kronor på den svenska arbetsmarknaden. Det är jobbcoachning på marknadens villkor, som såväl arbetsgivare som arbetstagare är i behov av. Varför skulle man annars betala? De senaste dagarna har jobbcoachers bidrag, eller snarare icke-bidrag, […]

Kvalitetssäkring för jobbcoacher finns redan

Av Henrik Bäckström, 23 Feb 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Det finns redan ett etablerat kvalitetssäkringssystem för jobbcoacher som fack och arbetsgivare inom bemanningsbranschen upprätthåller. Auktoriserat omställningsföretag och auktoriserat bemanningsföretag. Våra auktoriserade företag granskas årligen av en partsgemensam auktorisationsnämnd där såväl LO- som tjänstemannafacken är representerade. I GP ställer arbetsmarknadsminister Hillevi Engström krav på seriösa aktörer. Det tolkar jag som att inte heller hon är […]

Använd inte skattepengar till rekryteringsverksamhet

Av Henrik Bäckström, 17 Feb 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Rekrytering · Upphandling

Nwt.se skrev igår att staten gör om gamla Pliktverket till Rekryteringsmyndigheten med uppgift att rekrytera kompetent personal till bland andra försvaret, polisen, tullen och kriminalvården framöver. Vi tycker inte staten ska använda skattepengar till rekryteringsverksamhet. Det finns sedan länge etablerade rekryterings- och bemanningsföretag på arbetsmarknaden som sköter rekryteringsuppdrag åt kunder av alla kategorier. Det naturliga […]

Bemanning i Motala mer positivt än i Norrköping

Av Henrik Bäckström, 13 Jan 2011
Arbetsförmedling

Pratade nyligen med Erik Nygårds som är vice koncernchef och delägare i Montico. Erik hade under en föreläsningsturné om bemanningsbranschen hos arbetsförmedlingar i Östergötland ägnat sig åt spontana opinionsundersökningar om arbetsförmedlarnas inställning till bemanning. Det visade sig att andelen arbetsförmedlare som var positiva till bemanningsbranschen var betydligt större på mindre orter. I Norrköping var 11 […]

Låt de arbetslösa välja arbetsförmedling

Av Extrabloggare, 09 Dec 2010
Arbetsförmedling · Jobbcoachning

I slutet av november träffades östgötaregionens bemanningsföretag, Svenskt Näringsliv och några politiker för att diskutera bemanningsbranschen. På väg ut ur en lågkonjunktur är branschens affärsidé, att matcha jobb med rätt kompetens, självklart i fokus. Det framgick att företagen ansåg att begreppet förmedling ibland används fel. Arbetsförmedlingen förmedlar jobb, men bemanningsbranschen förmedlar kompetens och därmed är […]

Inför kundval för arbetsförmedling

Av Lena Martinell Åkerblom, 07 Dec 2010
Arbetsförmedling

Bemanningsbranschen är proffs på matchning, låt oss utnyttja den kunskapen skriver Maria Cederholm på Svenskt Näringsliv tillsammans med Christina Ekdahl i Motala & Vadstena tidning. 22,9 procent av ungdomarna var arbetslösa i oktober 2010. Samtidigt står vi inför ett generationsskifte och många av våra medlemsföretags kunder oroar sig för hur de ska hitta rätt kompetens. […]

Varför hyrde inte Arbetsförmedlingen in personal?

Av Henrik Bäckström, 10 Nov 2010
Arbetsförmedling · Jobbcoachning

För något år sedan behövde Arbetsförmedlingen resursförstärkning för att klara sitt matchningsuppdrag. Dels handlade man upp kompletterande aktörer, det vill säga bland annat våra medlemsföretag som sedan 2007 jobbat för Arbetsförmedlingens räkning. Dels anställde Arbetsförmedlingen själv 800 personer på deltid. Dessa egna jobbcoacher får nu gå vid årsskiftet eftersom behovet ej är så stort i […]

Sida 5 av 512345