Ämne: Arbetsförmedling

Arbetsförmedling som ger jobb åt 85 procent

Av Lena Martinell Åkerblom, 17 Okt 2013
Arbetsförmedling · Jobbcoachning

Bästa receptet för en fungerande arbetsförmedling är samarbete mellan det offentliga och privata aktörer. I Leeuwarden i Nederländerna finns ett av nio samarbeten mellan en kommun och ett bemanningsföretag. Rollerna är tydliga, det offentliga bestämmer vem som får delta och företaget sköter matchningen. I Sverige talar AF myndigt om för aktörerna vad de ska göra, […]

Arbetsmarknadsprofessor: Fyra förslag för utvecklad arbetsförmedling

Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2013
Arbetsförmedling

I dag har regeringen aviserat att man avser se över Arbetsförmedlingen och dess verksamhet. Ett välkommet grepp, vilket för tankarna till vårt seminarium i Almedalen i somras. Vi hade bjudit in den brittiske professorn Dan Finn som studerat arbetsförmedlingar världen över. Många länder har konstaterat att den traditionella arbetsförmedlingen inte håller för dagens arbetsmarknad och […]

Det byråkratiska misslyckandet

Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2013
Arbetsförmedling · Omställning

Vanligtvis brukar politiker initiera offentliga åtgärder när marknaden eller andra privata lösningar inte klarar av en samhällsuppgift. Då brukar nationalekonomen säga att vi har ett marknadsmisslyckande, varför offentliga åtgärder är av nöden. Jag har dock inte, efter idogt letande på nätet, hittat den motsatta termen som man skulle kunna benämna ”byråkratiskt misslyckande”. Alltså en situation […]

Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag

Av Henrik Bäckström, 27 Aug 2013
Arbetsförmedling · Rekrytering · Unga

Det är inget lätt uppdrag som väntar en ny generaldirektör. Arbetsförmedlingen sitter på så många stolar att ändan inte räcker till. För att Arbetsförmedlingen ska fungera så krävs en total reformering och ett renodlat uppdrag för myndigheten. Medlemsföretag i Bemanningsföretagen, rekryterings- och omställningsföretag, har sedan decennier den kunskap och expertis som behövs för att matcha […]

MUF vill ha jobbpeng

Av Henrik Bäckström, 20 Aug 2013
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Unga

Att ledande moderata företrädare inte vill driva frågan om fler aktörer för arbetsförmedlingstjänster är ett hån mot unga skriver MUF i en debattartikel på Debatt.svt.se. Centern har sedan länge tagit ställning för jobbpeng som ett bra sätt att få människor i jobb. Centerpartiets chefsekonom diskuterade jobbpeng på vårt seminarium i Almedalen i juli. Jag förstår […]

Dags för jobbpeng? Javisst!

Av Henrik Bäckström, 09 Jul 2013
Arbetsförmedling · Upphandling

– Don´t overpromise! Det var det råd Professor Dan Finn, University of Portsmouth and Centre for Economic and Social Inclusion, ville ge arbetsmarknadsminister Hillevi Engström när han gjorde en av sina sällsynta offentliga föreläsningar vid Bemanningsföretagens seminarium om jobbpeng i Almedalen 2013. Med sina erfarenheter från så kallade kompletterande aktörer inom framför allt Storbritannien, Irland […]

AFs modell för upphandling fungerar inte

Av Henrik Bäckström, 24 Apr 2013
Arbetsförmedling · Jobbcoachning

”Sex av bolagen har bara fått bonus för färre än tre procent av deltagarna” säger SVT om underleverantörer till Arbetsförmedlingen. Men anledningen till detta är att bonusen är för krånglig för underleverantörer att utkräva – inte att bolagen inte uppfyller kraven. Arbetsförmedlingens egna siffror visar att bonus vore motiverad i 30 procent av fallen. Trestegsraketen, […]

Vad göra med Arbetsförmedlingen

Av Henrik Bäckström, 21 Mar 2013
Arbetsförmedling

I Ekot häromdagen uppgav Arbetsförmedlingens GD att hon känner vårvindar med avseende på arbetsmarknadens utveckling. Jag måste då tillstå mig att fråga i vilken landsända hon befann sig då. I synnerhet då de flesta andra bedömare snarare känner en rå höstkuling. Generaldirektören fick även frågan vilka åtgärder som ska råda bot på Arbetsförmedlingens låga förtroende […]

Alla är inte advokater

Av Henrik Bäckström, 19 Feb 2013
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Politik

Socialdemokraterna har satt sig ned och arbetat igenom hur de tycker att Arbetsförmedlingen ska reformeras, och bör tilldelas ett MVG för motivation. Många saker i förslaget är bra och genomtänkt, som intensifiering av kontakter med näringslivet, bättre stöd till de som står långt från arbetsmarknaden och att alla ska ha professionellt stöd. Då blir det […]

Kan detta stämma?

Av Henrik Bäckström, 08 Feb 2013
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Inhyrning

Hörde idag följande påstående av ett medlemsföretag: ”Fack hos kundföretag bestämmer om bemanningsföretag kan nyttja Arbetsförmedlingens anställningsstöd eller inte!” Arbetsförmedlingens arsenal av tjänster och aktiviteter är diger. Om jag räknat rätt finns 17 olika stöd och insatser för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i jobb. Detta är ju bra och ska användas […]

Sida 2 av 512345