Lena Martinell Åkerblom — 120 inlägg

Lena Martinell Åkerblom var informationsansvarig för Bemanningsföretagen 2007 - september 2014 och är nu kommunikationsstrateg på Almegas kommunikationsenhet.

Näringslivet behöver kunna hyra in

Av Lena Martinell Åkerblom, 03 Apr 2014
Inhyrning · Kund

När vi studerade företags behov av att hyra in personal visade det sig att så många som hälften hade hyrt in personal de senaste tolv månaderna. Arbetsgivare har alltid haft behov av flexibilitet och behovet ökar när den globala konkurrensen ökar. Alla företag har naturliga variationer; turistindustrin har större behov på sommaren och transporterna av […]

Bättre och bättre kvartal för kvartal

Av Lena Martinell Åkerblom, 18 Mar 2014
Bemanningsindikatorn · Inhyrning

Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i bemanningsbranschen och fjärde kvartalet omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte med 5,4 procent jämfört med sista kvartalet året innan. Det visar Bemanningsindikatorn för Q4 2013. Rapporten innehåller utvecklingen på de olika tjänsteområdena och yrkesområdena. Personaluthyrningen, som är […]

Vägen in i värmen

Av Lena Martinell Åkerblom, 26 Feb 2014
Arbetsmarknad · Studerande · Unga · Utlandsfödda

Ett jobb i bemanningsbranschen för kortare eller längre tid har visat sig vara vägen in på den svenska arbetsmarknaden. Många av våra ungdomar får sin första anställning i ett bemanningsföretag, som extrajobb vid sidan av studierna eller som första jobb efter examen. 37 procent av medarbetarna är 18-24 år jämfört med 11 procent i näringslivet […]

Positiv framtidssyn

Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Feb 2014
Bemanningsbarometern

Häromdagen publicerades bemanningsbarometern för första kvartalet i år. Den berättar om en fortsatt ljus framtidssyn. Drygt hälften av de bemanningsföretag Konjunkturinstitutet frågat väntar sig en ökad efterfrågan, resten räknar med oförändrat. 26 procent räknar till och med med att nyanställa. Nästa vecka kommer Bemanningsindikatorn för Q4 och helåret 2013. Det blir spännande att se vad […]

Inhyrning i kommuner

Av Lena Martinell Åkerblom, 05 Feb 2014
Inhyrning · Upphandling

Förra veckan träffade vi regeringens särskilda utredare av en kommunallag för framtiden. Utredaren går grundligt tillväga och undersöker nu hur kommuner och landsting hyr in personal. Vi fick möjlighet att berätta för utredaren och hans medarbetare om hur inhyrning av personal fungerar. En del av diskussionen ägnades åt vilken typ av kompetens kommuner och landsting […]

Internationell utblick

Av Lena Martinell Åkerblom, 31 Jan 2014
Bemanningsindikatorn · EU

Sett till omsättning gick det fantastiskt bra för den ännu unga bemanningsbranschen i Polen tredje kvartalet 2013, otroliga + 21 procent jämfört med samma period året innan. Polen ser alltså ut att vara på väg att hämta sig efter den svacka som bottnade hösten 2012. Danmark gick också mycket bra, + 13 procent. Sverige gick […]

Check-app för arbetsmiljö

Av Lena Martinell Åkerblom, 21 Jan 2014
Arbetsmiljö

Prevent bygger en mobil applikation för bemanningsbranschen, på initiativ från Bemanningsföretagen. Appen ska göra det enklare att utföra riskbedömning av arbetsmiljön hos kunden samt att spara resultaten i företagets system. En god arbetsmiljö hos kunden är viktigt för våra medlemsföretag. Till sin hjälp har företagen redan idag Prevents checklista för arbetsmiljön i bemanningsföretag. Appen gör […]

Samma regler för alla

Av Lena Martinell Åkerblom, 09 Jan 2014
Bemanningsbranschen · Kollektivavtal

Nederländernas bemanningsbransch är en intressant förebild för Sverige. Precis som här har branschen egna kollektivavtal, består av stora och små aktörer och granskas och auktoriseras av den egna organisationen ABU. Den moderna bemanningsbranschen är en del av arbetsmarknaden i Nederländerna sen 1960-talet. Här gäller samma lagar och regler för bemanningsföretag som för företag i andra […]

Gott slut och Gott nytt år!

Av Lena Martinell Åkerblom, 19 Dec 2013
Bemanningsbranschen

Återigen är ett år till ända och ett nytt kikar snart upp över horisonten. Under hösten har bemanningsbranschen fått utstå en del spott och spe från omvärlden. De tjänster bemanningsföretag tillhandahåller ses som ett hot av teoretiker på vänsterkanten, och måste bekämpas. Det ser vi som ett bevis på att branschens tjänster är livskraftiga. Vi […]

Personalvetare utvecklas på praktik hos bemanningsföretag

Av Lena Martinell Åkerblom, 10 Dec 2013
Arbetsmarknad · Unga

Studenterna vid PAO-programmet vid Stockholms universitet är unga människor med liten arbetslivserfarenhet som vill ha praktik. De institutioner vid universitetet där studenterna läser har skapat en frivillig praktiktermin. Bemanningsföretagen har skapat en funktion där företag och studenter matchas för praktik. Bemanningsforetagen.se intervjuade Johanna och Emeli under praktikterminen. – Praktik ger bra nätverk, säger Johanna Alfström […]

Sida 2 av 1212345...Sista