Henrik Bäckström — 226 inlägg

Henrik Bäckström är förbundsdirektör på Bemanningsföretagen och har tidigare varit arbetslivsforskare vid Uppsala universitet, Arbetslivsinstitutet och Åbo Akademi. Henrik är Fil.dr, docent, tidigare professor.

Omvärldsspaning: Sydamerika

Av Henrik Bäckström, 20 Mar 2015
Internationellt · Personalinhyrning

​Den sydamerikanska bemanningsbranschen är i sin linda. För anställda är branschen i framkant då den erbjuder försäkringar, pension och, på många håll, a-kassa.

Rätt matchning undanröjer flaskhalsar

Av Henrik Bäckström, 10 Mar 2015
Arbetsmarknad · Matchning · mismatchen

Enligt Almegas Tjänsteindikator har flaskhalsarna på arbetsmarknaden uppstått igen. Dessa flaskhalsar utgörs av brist på personal med rätt kompetens. Betydelsen av lyckad matchning tydliggör den viktiga roll bemanningsbranschen spelar på arbetsmarknaden.

Det är skillnad på personalpooler och bemanningsföretag

Av Henrik Bäckström, 06 Mar 2015
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Kollektivavtal

Personalförsörjning kan organiseras på olika sätt. En personalpool är en intern lösning för att hantera variationer i behovet av personal. Ett bemanningsföretag å andra sidan är en extern lösning där personal hyrs in av en specialist som har personalförsörjning som kärnverksamhet.

7 skäl till att arbeta på bemanningsföretag

Av Henrik Bäckström, 23 Feb 2015
Arbetsmarknad · Matchning

Det finns lika många skäl till att söka ett jobb som det finns människor som söker det. Skälen till att söka sig till en speciell bransch är troligen mer generella, men här kan du finna 7 vanliga skäl till att folk vill jobba i bemanningsbranschen.

Sydsvenskans Runsten efterfrågar bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 19 Feb 2015
Arbetsmarknad · Unga

Våren ser ut att ha påbörjat sitt intåg med allt ljusare dagar. Tyvärr går det inte att säga detsamma om ljuset på arbetsmarknaden, det visade Bemanningsindikatorn som kom i veckan. Svårigheterna på arbetsmarknaden togs upp på opinionsplats i Sydsvenskan av Ingrid Runsten häromdagen. Hon pekar ut områden som insteg, anställningsformer och rörlighet som hindrande. Runsten säger också att det är viktigt att underlätta för människor att öka sin kompetens och att våga ta språnget till något nytt. Detta är ingen gordisk knut, lösningen finns redan i bemanningsbranschen.

Bemanningsanställdas villkor

Av Henrik Bäckström, 10 Feb 2015
Arbetsmarknad · EU · Konsulter

Edit: Då Bemanningsföretagen uppmärksammat EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering om att speakerrösten på ett ställe i filmen säger ”arbetsgivare” istället för ”arbetstagare” har de låtit meddela att filmen tills vidare kommer att plockas bort. 

I Europa jobbar fler än tre miljoner som bemanningsanställda. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering jobbar med frågor som fler jobb och social integration och har på sin officiella  YouTube-sida en film som förklarar bemanningsanställdas villkor.

Enklare karriärnavigering i bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 28 Jan 2015
Arbetsmarknad · Inhyrning · Konsulter · Matchning · Omställning · Rekrytering

Förr i tiden, innan globalisering och en tjänstesektor i framkant, hette det att man skulle byta jobb – arbetsplats – två gånger i livet. Två gånger. Det var en bra siffra. Numera byter man jobb betydligt oftare än så.

Bemanningsföretag löser verksamhetsutmaningar

Av Henrik Bäckström, 19 Jan 2015
Konsulter · Kund · Matchning

Att snabbt kunna hantera förändring är ett måste i den globala konkurrensen. När en ny arbetsuppgift behöver organiseras är det ofta bemanningsföretag som gör jobbet med matchningen

God jul och gott nytt år!

Av Henrik Bäckström, 18 Dec 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Lumapriset · Matchning · Personalinhyrning · Politik · Unga · Vård

Nu är det snart ut med det gamla och in med det nya – året. Inför 2014 hystes en förhoppning om självklarheten för företag, organisationer och myndigheter att anlita professionella förmedlare av personalförsörjningstjänster. Det går att konstatera att förtroendet bland kunderna inte mattats, men att det från politiskt håll viftas med käppar att sätta i hjulen.

rekrytera

Tomten finns inte – i juni

Av Henrik Bäckström, 15 Dec 2014
Arbetsmarknad · Inhyrning

Det raljeras här och var över att bemanningsföretag tillhandahåller tomtar så här i juletid. Det är lite oklart huruvida det är arbetsuppdraget i sig eller det faktum att bemanningsföretagen kan knäcka hårda nötter på arbetsmarknaden som är måltavla.

Sida 4 av 23Första...23456...Sista