Hans Uhrus — 50 inlägg

Hans Uhrus hyrdes in som vikarierande presschef/näringspolitisk chef på Bemanningsföretagen mellan hösten 2013-våren 2015.

Arbetsmiljön i bemanningsföretag och dess statistik

Av Hans Uhrus, 13 Nov 2013
Arbetsmiljö · Bemanningsbranschen

Arbetsmiljöverkets projektrapport om arbetsskador i bemanningsbranschen, som publicerades nyligen, innehåller många brister och felaktigheter. Rapporten bygger bland annat på felaktig statistik.

”Framtiden är inhyrd”

Av Hans Uhrus, 11 Nov 2013
Arbetsmarknad

”Framtiden är inhyrd” skriver tidningen Fokus i fredagens nummer (2013-11-08). Artikeln är en kortfattad beskrivning som refererar till förre arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund som verkade för en lagändring som banade väg för legitimiteten av bemanningsföretagen. Artikeln beskriver den flexibilitet som bemanningsföretagen ger för företag och offentlig verksamhet. Man lyfter även fram att bemanningsbranschen är en väg […]

Bemanningsbolagen är bra för sjukvården

Av Hans Uhrus, 08 Nov 2013
Bemanningsbranschen · Vård

”Bemanningsbolagen är bra för sjukvården” framgår idag (2013-11-08) i ledaren i Dagens Industri. Den svenska vårdapparaten har en stor utmaning i att finna lösningar på den bemanningsproblematik som vi har idag. I det kortsiktiga perspektivet handlar det om att lösa akuta behov av personal, vårdkvalitet och patienternas säkerhet. Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion för att lösa […]

Behovet av inhyrda från bemanningsföretag ökar inom teknikföretagen

Av Hans Uhrus, 05 Nov 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen

Teknikföretagen är en medlemsorganisation som företräder 3 600 medlemsföretag inom teknikområdet. I en nyligen publicerad rapport ”Teknikföretags inhyrning av personal 2013 – en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag” konstateras att inom teknikföretag så ökar antalet inhyrda från bemanningsföretag samtidigt som antalet konsulter från konsultföretag minskar.

Återhämtningen fortsätter för bemanningsbranschen

Av Hans Uhrus, 04 Nov 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbarometern

Återhämtningen fortsätter för bemanningsbranschen. Starkare efterfrågan väntas under fjärde kvartalet. Det framgår idag av Bemanningsbarometern för fjärde kvartalet 2013 (Bemanningsbarometern visar vad ett stort antal bemanningsföretag anser om det rådande kvartalet och utsikter inför det nästkommande vad gäller efterfrågan och antal anställda.) Bemanningsbarometern presenteras idag och kommenteras i Svenska Dagbladet av Förbundsdirektör Henrik Bäckström och […]

Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning av valfrihetssystemet

Av Hans Uhrus, 30 Okt 2013
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning av valfrihetssystemet och av sina leverantörer. Detta kan i sin tur leda till konkurrensfördelar för de företag som inte lever upp till de uppsatta kraven. Valfrihetssystemen innebär till exempel att nyanlända till Sverige har rätt att välja en godkänd leverantör av etableringstjänster. Arbetsförmedlingens rutiner brister i dessa och kan leda […]

En viktig aktör i den svenska vårdapparaten

Av Hans Uhrus, 30 Okt 2013
Arbetsmarknad · Vård

I Dagens industri (papperstidningen och bitvis på webben) behandlas den viktiga resursen för svensk sjukvård som bemanningsföretagens personal utgör. Det råder en stor brist inom vårdapparaten på resurser i form av både specialister och generalister. Ibland får diskussionen om detta missvisande proportioner. Det är intressant att se att kostnaden för bemanningsföretagens tjänster fortfarande är mycket […]

Bryt upp den förlegade Arbetsförmedlingen

Av Hans Uhrus, 28 Okt 2013
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad

Clas Olsson, Arbetsförmedlingens tillförordnad generaldirektör, Annika Qarlsson, Centerpartiets riksdagspolitiker som är ordinarie ledamot i Arbetsmarknadsutskottet samt Tomas Petti, VD på TSL, debatterade Centerpartiets förslag till en förändrad Arbetsförmedling i fredags (25 okt) vid Centerpartiets presentation av deras modellförslag för en förnyad arbetsförmedling.  Vi har idag en arbetslöshet som överstiger 380 000 personer. (I EU är motsvarande […]

Världens bästa bemanningsavtal

Av Hans Uhrus, 24 Okt 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen är sedan decennier etablerad som en långsiktig aktör som verkar under ordnade former. Branschförbundets auktorisation av sina företag som bland annat innefattar krav på kollektivavtal gör att branschen är en uppskattad part på arbetsmarknaden. För många personer är bemanningsföretaget ett första steg in på arbetsmarknaden. Och detta speciellt för unga personer och för personer […]

Möjligheter att bygga och utveckla sin kompetens genom uppdrag på bemanningsföretag

Av Hans Uhrus, 24 Okt 2013
Bemanningsbranschen · Vård

Eva Domanders, styrelseledamot i branschorganisationen berättar om de möjligheter som finns för individen att utveckla sin kompetens i en artikel i Framtidens Karriär – Sjuksköterska. Att arbeta på ett bemanningsföretag som sjuksköterska eller i andra yrken skapar möjligheter att bygga på sin kompetens och utmana sig själv genom att prova på flera olika typer av […]

Sida 5 av 512345