Hans Uhrus — 50 inlägg

Hans Uhrus hyrdes in som vikarierande presschef/näringspolitisk chef på Bemanningsföretagen mellan hösten 2013-våren 2015.

Förväntningarna om att efterfrågan går ned för bemanningsföretagen

Av Hans Uhrus, 15 Aug 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsbarometern · Bemanningsbranschen

  Förväntningarna om att efterfrågan går ned för bemanningsföretagen under tredje kvartalet visar Bemanningsbarometern för Q3 2014. Nu räknar bemanningsföretagen med ett svagare efterfrågeläge under tredje kvartalet jämfört med utfallet för andra kvartalet. Drygt en fjärdedel av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ner på antalet anställda under tredje kvartalet medan 29 procent räknar med […]

Bemanningsföretag anlitas inte för att runda LAS

Av Hans Uhrus, 17 Jul 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Inhyrning

”De undersökningar som utredningen gjort visar samtliga att inhyrning av personal från bemanningsföretag i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning är mycket sällsynt förkommande.” Bemanningsföretag anlitas för att hantera variationer och lösa organisationsproblem – inte för att runda LAS. Det är slutsatsen i betänkandet SOU […]

Av Hans Uhrus, 13 Jul 2014

Dagens Nyheter och andra medier rapporterar idag om landstingens användande av inhyrd personal i vården och främst av inhyrda läkare. Vårdsektorn har stora utmaningar i att skapa och vidmakthålla en arbetssituation som gör att personalen attraheras av att arbeta i den offentliga vården och även väljer att stanna kvar. Vi lägger fram fakta och siffror […]

Bemanningsbranschen röner ett allt större intresse bland media och allmänhet. Många personer kommer att lyssna på branschorganisationens seminarium på onsdag förmiddag i Almedalen. För er som inte har möjlighet att på palts ta del av detta sänder SVT ett sammandrag i SVT2 onsdag 2 juli 2014 kl 13:00.

”City, liksom annan skånsk media, använder bemanningsföretag”… ”för att fylla längre och kortare vikariat. Det tycker jag är bra. Fler journalister kan få tryggheten i en fast anställning trots att de går på vikariat på olika arbetsplatser”. ”Det är också praktiskt eftersom jag slipper ringa och väcka 17 möjliga vikarier när en reporters unge kräkts […]

Arbetsförmedlingen har enligt undersökningar från Svenskt näringsliv och Statistiska centralbyrån, SCB, trots mer anslag med åren minskat antal förmedlade jobb. Jenny Vigren som är rekryterare på ett bemanningsföretag belyser den extremt låga effektiviteten i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning. 42 miljarder per år som går till detta är helt enkelt för mycket pengar för […]

Go home, eller hur var det?

Av Hans Uhrus, 10 Jun 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Inhyrning

”Så här beskrev Michael Gustafsson, ombud på IF Metalls kongress (16-19/5 2014), bemanningsbranschen: ”Vi ska inte lindra symptomen utan vi ska bli av med sjukdomen. Vi ska operera bort den här cancersvulsten som splittrar oss, det är en kil in där vi blir a- och b-lag.” Den aktuella cancersvulsten avser alltså bland annat bemanningsföretag som […]

Bemanningsföretag – en viktig del i svensk sjukvård

Av Hans Uhrus, 04 Jun 2014
Personalinhyrning · Vård

Bemanningsföretagen främjar vården samt arbetar tillsammans för en effektivare och säkrare vård. Förbundsdirektören berättar sakligt om bemanningsföretagens viktiga roll inom vårdsektorn i dagens tidningsbilaga och på sidan framtidsvård. Se även svenska modellen och vårdrapporten.

Läkarförbundet: Stora problem för patienterna när man inte tar in resursläkare

Av Hans Uhrus, 02 Jun 2014
Personalinhyrning · Vård

I Jämtland har politikerna i ett års tid haft ett förbud mot att anlita resursläkare. Resultatet är mycket dystert, både för patienterna och för de anställda. Patienter har fått vänta, pressen har ökat, distriktsläkare har sagt upp sig och de anställda har slagit larm om arbetsmiljön, rapporterades det igår i ett tv-inslag från SVT Jämtlandsnytt. […]

Den svenska modellen

Av Hans Uhrus, 28 Maj 2014

Hela 97 procent av bemanningsbranschens medarbetare har kollektivavtal. Detta är avsevärt högre än för arbetsmarknaden i stort, där 88 procent har kollektivavtal. Vi har trängt undan osäkra påhuggsjobb och därmed täppt till en lucka i den svenska modellen. Hör och se bemanningsanställda berätta om hur de kom in på arbetsmarknaden genom bemanningsföretag och få mer […]

Sida 2 av 512345