Gabriella Sebardt — 16 inlägg

Gabriella Sebardt är förbundsjurist och har doktorerat om parternas kollektivavtalsbaserade omställningslösningar. Bevakar branschens verksamhetsförutsättningar, särskilt med inriktning på lagar och andra spelregler.

Implementera EU:s Bemanningsdirektiv fullt ut

Av Gabriella Sebardt, 28 Nov 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet

Bemanningsbranschen och arbetsmarknadens parter väntar på regeringens lagrådsremiss om genomförandet av EU:s Bemanningsdirektiv i Sverige. Från Bemanningsföretagens sida är vi som närmast berörda bekymrade över att besked om lagförslaget dröjer. Riksdagen ska ta ställning till direktivets införande i december och lagrådsremissen finns inte framme ännu.

Förtjänst och skicklighet – att försörja staten med personal

Av Gabriella Sebardt, 04 Okt 2011
Arbetsförmedling · Inhyrning · Upphandling

I fredags arrangerade vi ett seminarium åt Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Temat var statens upphandling av personalinhyrning. Förfrågan om ett leverantörsmöte hade kommit från Kammarkollegiet där inköpscentralen har sin hemvist och sedan årsskiftet sköter denna uppgift, något de ärvt från Arbetsförmedlingen. Det var givetvis svårt att motstå ett sådant tillfälle till kontakt, särskilt då upprepade […]

Budgetpropositionen ger få klara besked

Av Gabriella Sebardt, 20 Sep 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Jag har ägnat morgonen åt att läsa budgetpropositionen (utgiftsområdet 14) och kan bara konstatera att på arbetsförmedlingsfronten intet nytt. Inga visioner, föga självinsikt vad gäller problemen med dagens ordning för upphandling och få klara besked. Bemanningsbranschen, så kallade kompletterande aktörer, ska visserligen få fortsatta leverera inom garantierna, vilket är positivt. Andelen förblir dock oförändrad, eller […]

Medskick till regeringen i budgetförhandlingarna: Varje arbetad timme spelar roll!

Av Gabriella Sebardt, 22 Aug 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Etableringslots · Jobbcoachning

  Vi besökte förra veckan regeringskansliet tillsammans med några medlemsföretag för att informera om branschen, dess utveckling, kvalitetssäkring – läs auktorisation – och tjänsteutbud. Stämningen var laddad, budgetförhandlingarna pågår ju för fullt, och förhoppningarna om besked i sakfrågor grusades en aning. En sak framgick dock tydligt: Ett omtag är att vänta vad gäller Arbetsförmedlingens upphandlingar, […]

Standardavtal ger hög standard på affärer

Av Gabriella Sebardt, 22 Nov 2010
Auktorisation · Standardavtal

Äntligen, efter drygt ett års idogt arbete är det härligt att bemanningsbranschens nya standardavtal är lanserade. Ett jättejobb ligger bakom, sedan augusti förra året har vi suttit i en arbetsgrupp och haft hjälp av erfarna affärsrättsjurister från både medlemsföretag och advokatbyrå. Vi har också haft remissrunda och, som avslutning, en hearing med medlemmarna där Almegas […]

Stoppa diskrimineringen av bemanningskonsulter

Av Gabriella Sebardt, 25 Okt 2010
Bemanningsdirektivet · EU · Konsulter

Nu återstår endast ett möte i den statliga bemanningsutredningens referensgrupp, i början av november. Bemanningsdirektivet handlar inte bara om likabehandlingsprincipen utan innehåller även en uppmaning till översyn av regler som hindrar personaluthyrning. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att utredningen tar hänsyn till detta direktivets andra syfte, att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare. […]

Sida 2 av 212