Extrabloggare — 32 inlägg

Våreld, vårflod, knoppar som brister och vill fram

Av Extrabloggare, 28 Feb 2011
Bemanningsbarometern

Den ljusnande vår har många målande beskrivningar av känslan av livfullhet. Något som jag vill uttrycka överensstämmer med min känsla för bemanningsbranschen. Lägger nu sista handen vid bemanningsföretagens barometer kring utfall och förväntan på branschens utveckling. Konjunkturinstitutet, KI, frågar 113 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. […]

Bemanning är ingen nymodighet

Av Extrabloggare, 20 Feb 2011
Entreprenad · Inhyrning

  Människor som är anställda av ett företag och jobbar hos en kund har funnits länge. Idag kallas det för personaluthyrning och entreprenad. Jag hör ofta hur det pratas om bemanningsbranschen som om det vore en nymodighet, som om den uppstod i samma veva som Sverige gick med i EU. Sanningen är att bemanningsverksamhet funnits […]

Best practise efterlyses på upphandlingsområdet

Av Extrabloggare, 04 Feb 2011
Upphandling

Med tillförsikt och förväntan läser jag upphandlingsutredningens uppdrag: ”Den nya Upphandlingsutredningen har i uppdrag att utvärdera regelverket ur ett ekonomiskt och ett samhällspolitiskt perspektiv samt se över upphandlingsstatistiken. Utredningen ska ta fram underlag för eventuella författningsändringar och föreslå nödvändiga åtgärder på upphandlingsområdet” Utredningen ska nu sammankalla leverantörer och beställare runt om i landet till dialogforum […]

Trygg arbetsmiljö för konsulter

Av Extrabloggare, 27 Jan 2011
Arbetsmiljö

Det finns ett lika heltäckande skydd i arbetsmiljölagen för bemanningskonsulter som för alla andra på arbetsmarknaden. Ansvaret är delat mellan bemanningsföretaget och kunden. Det finns ett övergripande ansvar hos bemanningsföretaget att kontrollera att den egna personalen har en god arbetsmiljö hos kunden. Kunden har arbetsmiljöansvaret när bemanningsföretagets personal arbetar där. Den inhyrde ska omfattas av […]

Nordiskt samarbete inom bemanning

Av Extrabloggare, 20 Jan 2011

I slutet av förra veckan anordnade Bemanningsföretagen starten på återkommande nordiska möten för bemanningsföretagens organisationer i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Bemanningsbranschens representanter från Dansk Erhverv, HPL i Finland och NHO Service i Norge var inbjudna till Stockholm. Mötet var mycket lyckat. Sammankomster som dessa nordiska möten är oerhört värdefulla för att vi som något […]

Låt de arbetslösa välja arbetsförmedling

Av Extrabloggare, 09 Dec 2010
Arbetsförmedling · Jobbcoachning

I slutet av november träffades östgötaregionens bemanningsföretag, Svenskt Näringsliv och några politiker för att diskutera bemanningsbranschen. På väg ut ur en lågkonjunktur är branschens affärsidé, att matcha jobb med rätt kompetens, självklart i fokus. Det framgick att företagen ansåg att begreppet förmedling ibland används fel. Arbetsförmedlingen förmedlar jobb, men bemanningsbranschen förmedlar kompetens och därmed är […]

Bemanning guld värt som extrajobb för studerande

Av Extrabloggare, 02 Dec 2010
Kollektivavtal · Studerande

En arbetsgivare som anställer en nyutexaminerad frågar alltid efter erfarenheter från arbetslivet. Arbetsgivaren vill inte bara veta vilken utbildning och vilka betyg studenten har. Han eller hon vill oftast anställa personer som vet hur arbetslivet fungerar. I alla platsannonser handlar hälften av kraven på den jobbsökande om pålitlighet, att kunna organisera arbetet, samarbetsförmåga och engagemang. […]

”Bemanningsanställning” finns inte

Av Extrabloggare, 05 Nov 2010
Kollektivavtal

Jag hör ofta att anställda i bemanningsföretag har en mer osäker anställning än andra. Det är inte sant. Alla företag som är medlemmar i Bemanningsföretagen har kollektivavtal med facket. Det betyder att anställningstrygghet och anställningsvillkor är fullt jämförbara med alla andra på arbetsmarknaden. Att vara tillsvidareanställd, det vill säga fast anställd, är den vanligaste anställningsformen […]

Stark bransch checkar in

Av Extrabloggare, 27 Okt 2010
Bemanningsindikatorn · EU

På fredag är det dags för flygplanet att ta mig till Bryssel och deltagande i Eurociett Research Committee där Bemanningsföretagen och dess systerorganisationer återkommande diskuterar branschläget i Europa. Det går bra för bemanningsföretagen i Sverige. Förra kvartalet ökade branschens omsättning med 26 procent, jämfört med samma period i fjol. Det är siffror en del andra […]

Ställ om – framåt – marsch!

Av Extrabloggare, 20 Okt 2010
Jobbcoachning · Omställning

I slutet av förra veckan var jag på Trygghetsrådets, TRR,  höstmöte ute på Yasuragi Hasseludden. En lisa för själen att förlägga ett möte utanför stadens larm i japansk harmoni. Omgiven av krispig höst med färgglada löv utanför fönstret. Jag inbillar mig att man tänker lite klarare tankar i en sådan miljö och att det var […]

Sida 3 av 41234