Nyckelfaktor på svensk arbetsmarknad

· · ·
Av Henrik Bäckström, 29 Okt 2015

Genom att föra samman den viktiga arbetskraften med arbetsgivare som behöver dem utgör bemanningsbranschen en inkluderande, trygg jobb- och affärsskapande nyckelfaktor på svensk arbetsmarknad.

nyckelfaktor