Arkiv för oktober 2015

Antal poster: 4

Nyckelfaktor på svensk arbetsmarknad

Av Henrik Bäckström, 29 Okt 2015
Bemanningsbranschen · Internationellt · Unga · Utlandsfödda

Genom att föra samman den viktiga arbetskraften med arbetsgivare som behöver dem utgör bemanningsbranschen en inkluderande, trygg jobb- och affärsskapande nyckelfaktor på svensk arbetsmarknad.

Bemanning startspår för ungas pension

Av Henrik Bäckström, 27 Okt 2015
Arbetsmarknad · Inhyrning · Unga

Dagens DN innehåller en angelägen debatt om vikten av att komma in tidigt i arbetslivet. Men författarnas sökande efter byråkratiska lösningar på problemet missar något oerhört mänskligt – många ungdomar vill faktiskt inte, orkar inte, har inte tillräckliga betyg för, eller vet inte till vad de ska utbilda sig. Att arbeta under tiden dessa högst vanliga funderingar pågår bygger arbetslivserfarenhet, nätverk och pension-och enklaste sättet att landa det arbetet är via bemanningsbranschen.

Bemanningsföretagen är snabbspåret till jobb

Av Henrik Bäckström, 22 Okt 2015
Arbetsmarknad · Utlandsfödda

Bemanningsbranschen har stor erfarenhet av och bevisad förmåga för att fungera som vägen in på arbetsmarknaden för dem som står utanför. Den kompetensen vill branschen ställa till förfogande när behovet av arbetsmarknadsintegration nu växer med det ökade flyktingmottagandet – men det förutsätter reformtänkande.

I kärnan av arbetsmarknadens ekosystem

Av Henrik Bäckström, 08 Okt 2015
Arbetsmarknad · Internationellt

Det är länge sedan branschens leverans bestod av de korta, tillfälliga inhopp ”bemanning” har en tendens att associeras med. En mängd nya tjänster har utvecklats, en mängd nya yrkesområden har tillkommit och, inte minst, en mängd nya kunder har tillkommit. Uppdragen har blivit allt längre, allt komplexare och alltmer omfattande. Branschen griper över allt fler funktioner och levererar allt större lösningar på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är minst sagt den nya arbetsförmedlingen, men oändligt mycket mer än det.