Global bemanningsbransch stödjer industrin

· · ·
Av Henrik Bäckström, 30 Sep 2015

Internationaliseringen av bemanningsbranschen hör samman med att andra näringar – som finans, vård, telekommunikationer och informationsteknik – har blivit mer globala. Bemanningsföretagen har följt sina kunder och tagit steget till en stark internationell närvaro. En ny syntes kan nu leda kundföretagen till Sverige.

wordle

Redan 2005 skrev forskarna Jamie Peck, Nikolas Theodore och Kevin Ward i en forskarrapport att bemanningsbranschen hade börjat tillhöra ”de globaliserade tjänstenäringarna”. Idag präglas branschen av en stark internationell karaktär där företag som Adecco, Randstad och Manpower har etablerat sig i mer än 60 länder. Dessa internationella företag anlitades redan för tio år sedan som lösning för att möta kompetensbehoven på den konkurrensutsatta, globala marknaden. Idag samarbetar dessutom nationella bemanningsbolag över landsgränserna för att med gemensamma krafter kunna svara på de globala kundföretagens krav på garantier att leverera på en mängd nationella marknader. Nyligen ingick ett utländskt bemanningsbolag som endast saknade leveransmöjligheter i Sverige och Norden samarbete med ett svenskt/nordiskt bemanningsföretag. Genom samarbetet kan båda bemanningsbolagen delta i globala affärer. Och därigenom finns också en möjlighet att dessa affärer lokaliseras till Sverige, vilket knappast hade varit fallet tidigare.

De internationella bemanningsföretagen eller företagskonstellationerna är viktiga spelare när det kommer till synergieffekterna av global närvaro eftersom de har en bred kännedom om, och tillgång till, enskilda länder arbetsmarknad, nätverk, efterfrågan och regelverk.

Detta har lett till en ny syntes, där kundföretagen nu vänder sig till bemanningsföretagen inför en eventuell etablering eller affär i till exempel Sverige.

Därför blir bemanningsbranschen ett ännu viktigare inslag för industrin. Dels genom att föra affärer till Sverige, och dels genom att förse industrin med nödvändig personal vid orderuppgångarna som följer på de nya affärerna.

Den globalt utsatta industrisektorn möter ständigt utmaningen att anpassa produktionen till svängningar i efterfrågan.  Framförallt är processen med att rekrytera nyckelkompetenser som tekniker och ingenjörer ofta tidskrävande, precis som rekrytering och inhyrning av direkt produktionspersonal. I takt med att volymerna har ökat utförs sådan personalförsörjning i mindre utsträckning av kundföretagen.

Fungerar inte kompetensförsörjningen blir följden att industrisektorn producerar mindre till den internationella exportmarknaden än vad som annars vore fallet. En studie av forskarna Matthew Dey, Susan Houseman och Anne Polivka följde utvecklingen av bemanningssektorns bidrag till den amerikanska industrisektorn mellan 1989 och 2009. Forskarna konstaterar att bemanning dämpade svängningar i sysselsättningen på en betydande nivå. Eftersom industriföretagen kunde anpassa nivån på bemanning minskade behovet att skära ned i den egna personalstyrkan när ekonomiska nedgångar kom, eller förväntades komma.

I en globalt konkurrensutsatt ekonomi som den svenska är behovet att kunna anpassa personalstyrkan avgörande för industrin. Med bemanning kombineras den avgörande lösningen med trygghet för arbetstagarna.