Så höjde bemanning japanska kvinnors yrkesstatus


Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2015

I 70-talets Japan var normen att jobba på ett och samma ställe hela livet. Kvinnors möjligheter var i princip begränsade till assistentroller. När Yoshiko Shinohara återvände till Japan efter en tid utomlands startade hon ett bemanningsföretag, det första i landet, och gav kvinnor chansen till yrkeskarriär.

Yoshiko

Yoshiko Shinohara är flerfaldigt utnämnd till en av Asiens 50 mäktigaste affärskvinnor av bland andra Forbes Företaget Tempstaff har verksamhet i länder som USA, Storbritannien, Australien, Hong Kong, Kina, Singapore, och Vietnam. Starten var betydligt mer blygsam. Efter att ha jobbat i Europa och Australien och där kommit i kontakt med bemanningsbranschen startade Shinohara Tempstaff med kontor i sin lilla lägenhet i Tokyo. Japan hade vid den tiden en struktur på arbetsmarknaden där den rigida relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare försvårade framförallt kvinnors karriärmöjligheter. Oavsett vilken typ att av jobb de utförde sågs de som assistenter, och kvinnorna behövde också tillåtelse från sina män för att jobba.

Liksom svenska pionjären Ulla Murman hade Shinohara problem med myndigheterna, då livstidsanställningar var norm i Japan och därmed var det förbjudet med bemanningspersonal. Lagen hävdes, och med bemanning började kvinnornas uppgifter att klassificeras och betalas för per timme, och med det följde en ny status. I slutet av 1980-talet började Tempstaff även att anställa män, och idag utgör de 40 procent av de anställda. Tillväxten för bemanningsyrket i Japan har skett parallellt med förändringen av kvinnors roll på arbetsmarknaden, där Shinohara önskar fler kvinnor i ledande positioner. Med bättre barnomsorg ser Shinohara att detta skulle kunna ske.

Tempstaff har idag 403 kontor över hela världen och och utvecklar sina tjänster i nya riktningar som HR, IT och försäkringar.  Yoshiko Shinohara, 81, visar inga tecken på att vilja lämna över företaget i andra händer.

Bild: Japaninfo