Arkiv för september 2015

Antal poster: 6

Global bemanningsbransch stödjer industrin

Av Henrik Bäckström, 30 Sep 2015
Globalt · Industri · Inhyrning · Internationellt

Internationaliseringen av bemanningsbranschen hör samman med att andra näringar – som finans, vård, telekommunikationer och informationsteknik – har blivit mer globala. Bemanningsföretagen har följt sina kunder och tagit steget till en stark internationell närvaro. En ny syntes kan nu leda kundföretagen till Sverige.

Så kan regeringen underlätta arbetsmarknadsetablering för nyanlända

Av Henrik Bäckström, 25 Sep 2015
Kollektivavtal · Politik · Utlandsfödda

I regeringens budget för 2016 finns åter en punkt om snabbspår för integration-utan något innehåll. Bemanningsbranschen utmärker sig genom att vara den bransch som anställer flest utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden.  Grunden finns för ett avtal med förbunden inom LO, anpassat för att förstärka nyanländas möjligheter. Nu vill vi veta vad regeringen vill bidra med.

Så höjde bemanning japanska kvinnors yrkesstatus

Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2015
Inhyrning

I 70-talets Japan var normen att jobba på ett och samma ställe hela livet. Kvinnors möjligheter var i princip begränsade till assistentroller. När Yoshiko Shinohara återvände till Japan efter en tid utomlands startade hon ett bemanningsföretag, det första i landet, och gav kvinnor chansen till yrkeskarriär.

Därför ska du hyra in personal – 5 starka skäl

Av Henrik Bäckström, 14 Sep 2015
Inhyrning · Matchning

Personalförsörjning är en strategiskt viktig del av en verksamhet. Här följer 5 goda skäl till inhyrning som del av den strategin:

Studie visar: fungerande intensivvård kräver hyrpersonal

Av Henrik Bäckström, 03 Sep 2015
Arbetsmarknad · Vård

Under och efter sommaren har landsting efter landsting larmat om brist på sjuksköterskor och de höga kostnader det medför att tillsätta vakanser. Skulden läggs ofta, helt ologiskt, på bemanningsbranschen som snarare är den lösning som krävs för att klara målen om vård och patientsäkerhet. En studie från Luleå tekniska universitet visar att inhyrd personal av många skäl är nödvändig för landets vårdverksamheter.

När verkligheten förändras måste kartan hänga med

Av Henrik Bäckström, 01 Sep 2015
Arbetsmarknad · Facket · Politik

Häromdagen var jag involverad i ett seminarium kring framtidens industri där representanter för såväl fack, arbetsgivare som staten deltog. Några punkter kring förutsättningar och förändring var speciellt intressanta att ta med sig i fortsatta diskussioner kring industriell utveckling.