Arkiv för juli 2015

Antal poster: 1

Snabbspår för integration – vi är redo

Av Henrik Bäckström, 02 Jul 2015
Arbetsmarknad · Matchning · Utlandsfödda

Gårdagens seminarium i Almedalen handlade om nyanländas möjligheter att snabbt komma i jobb. Regeringen har kallat detta för snabbspåret. Det finns dock ett moment 22 inbyggt i processen som riskerar att skapa ett snigelspår istället.