Fler utlandsfödda i jobb med den svenska modellen?

Av Henrik Bäckström, 23 Jun 2015

Antalet utlandsfödda i jobb visar upp en positiv kurva, och jag tror att den skulle kunna bli ännu bättre. Invandrare och flyktingar äger krasst sett en stor arbetsmarknadspotential, och samhällets behov av att kunna tillgodogöra sig den här potentialen kommer att öka.

kompetens

Stora pensionsavgångar skapar luckor som måste fyllas och till det ökar resursbehoven i vården. Demografiska förändringar. Internationell konkurrens. Brist på specialistkompetenser eller utförande av enklare jobb – och andra förändringar i förutsättningar för den svenska arbetsmarknaden. Sen var det ju den avgörande frågan om matchning av kompetens och jobb. Bemanningsbranschens spetskompetens.

Bemanningsbranschen sätter fler utlandsfödda i jobb
I en rapport från 2010 skriver Arbetsförmedlingen ” En central målsättning som har betydelse för den totala tillgången på arbetskraft och sysselsättning är att fler utrikesfödda deltar i arbetslivet.

Arbetsmarknadens innanförskap nås enklast och effektivast via bemanningsbranschen. Namn, ålder eller frånvaro av tydliga meriter är inte ett hinder för jobbmatchning, utan en del av arbetsuppgiften. Relativt sett är branschen den som sätter flest personer i jobb i Sverige. Bemanningsbranschen är i sin verksamhet i ständig kontakt med arbetsgivare och arbetstagare. Att matcha, bemanna, sköta personalförsörjning är inte något som görs under vånda och för att man måste. Det är jobbet.

Bemanningsbranschen anställer med den här kompetensen 63 procent fler utlandsfödda än arbetsmarknaden i stort 

Men går det att göra förutsättningarna ännu bättre? Kan den svenska modellen med sina kollektivavtal bidra? Vad kan politiken göra? De här frågorna kommer jag att diskutera i Almedalen tillsammans med en kunnig och engagerad panel bestående av Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef, Unionen, Raimo Pärssinen (S), ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Mats Persson, riksdagsledamot, Folkpartiet, Tobias Lindfors, VD, StudentConsulting och Magdalena Nour, Regionchef, Adecco

Läs mer i Almedalsprogrammet

Vi ses väl där?