Konsultkarriär lockar socionomer

·
Av Henrik Bäckström, 12 Jun 2015

Hela 33 procent av landets socionomer har funderat på att bli konsult via ett bemanningsföretag. Troligen kan bemanningskarriären göra att fler vill utbilda sig till socionomer, och att bemanningsbranschen bidrar starkt till att vård kan garanteras vet vi.

webb socionomer

Det råder ett skriande behov av personal bland kommuner och landsting över hela landet. Bristen har lika många anledningar som det finns gapande vakanser och skapar osäkerhet och risker inom ett otal områden. Den svenska vård- och omsorgsapparaten har en stor utmaning i att finna lösningar på bemanningsproblematiken. I fråga om socionomer handlar det kortsiktiga perspektivet det om att lösa akuta behov av personal och i det långa barn och ungdomars trygghet och välmående.

Många lämnar yrket efter examen
I en intervju säger Katrin Skatt Gåvertsson, socialsekreterare och ordförande för Akademikerförbundet SSR i Malmö, att många nyutexaminerade inom socialtjänsten slutar efter ett tag då de inte upplever att deras kompetens tillvaratas i tillräcklig utsträckning och att klientkontakten trängs bort av administration. Liknande problem vittnar läkare och sjuksköterskor om.

Stort intresse för att konsulta
Framtidens Karriär – Socionom har i samarbete med VOC Nordic genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma socionomer i Sverige län. Den visar att intresset för att gå konsultvägen är intressant för många socionomer. Intresset är på många sätt positivt, för vårdapparaten såväl som för individen. När fler karriäralternativ finns tillgängliga bidrar det till att öka konkurrensen om socionomer, vilket på sikt kan ha positiv effekt på arbetsinnehåll och löneutveckling, vilket i förlängningen gör att fler vill utbilda sig och fler stannar inom yrket.

Kvalitet med konsulter
Talet om de långsiktiga behoven inom vården då, protesterar kanske Någon nu. Även de långsiktiga behoven löses med hjälp av bemanningsföretag. Om den beställande kommunen vill ha en socionom så länge denne själv vill vara kvar finns inga hinder. Oftast handlar det om beställarkompetens. Vid upphandling eller beställning av personal så bör kontinuitetskravet vara en del i kravprofilen på den kommande medarbetaren. Nu kanske Någon protesterar igen med kostnaden. Kostnaden för bemanningsföretagens tjänster ligger runt 2 procent av den totala lönekostnaden i kommuner och landsting. Om man vill dra ned på de 2 procenten drabbas människor av väntan, oro och i förlängningen en längre tid som drabbad.