Två Almedalsseminarier du inte får missa

· · ·
Av Henrik Bäckström, 05 Jun 2015

Juni har i år som alla andra år 30 dagar, inget konstigt med det. Men i år som alla andra år det är sista månaden innan politikerveckan i Visby, vilket gör att tiden rullar på lite snabbare än normalt. Bemanningsföretagen ska för nionde året arrangera och delta i seminarier under Almedalsveckan, för att presentera lösningar och diskutera branschens bidrag till svensk arbetsmarknad.

Almedalen exteriör

Bemanningsbranschen är relativt ung i Sverige, och kanske just därför mer i takt med tiden än många andra branscher. Det gör den till en skarpögd spanare in i framtiden som snabbt anpassar sig och erbjuder nya lösningar. Årets seminarier tar sig an framtiden.

Redan nu växer nya tjänster fram på den svenska arbetsmarknaden som ett resultat av strukturförändringar. Enligt beräkningar kommer runt 50 procent av de yrken som finns idag att kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. Vi går mot att beställningar från kundföretag kommer att bestå av arbetsuppgiften och resultatet, snarare än specifika individer med formella kompetenser som idag. Hur fungerar det i ett land där individen tenderar att stanna 11 år på ett jobb?

Tillsammans med TRR håller Bemanningsföretagen ett seminarium 29 juni i Visby som försöker svara på hur vi ökar rörligheten på arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen är på många sätt oumbärlig på arbetsmarknaden i form av öppna vårdcentraler, stora orderingångar som kan hanteras och kompetenser som vaskas fram. Ifråga om till exempel integration på arbetsmarknaden vågar vi säga att vi är den bransch som lyckas bäst. I forskningsantologin Lyckad invandring (FORES 2011) visar forskarna Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö på att utlandsfödda i allmänhet, och invandrare från Iran, Irak och Afrikas horn i synnerhet, har svårt att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Men också att genom bemanningsföretagen får de en rättvis kompetensbedömning och matchning och kommer snabbare i arbete. I synnerhet kvinnorna i gruppen är väl hjälpta av anställning i bemanningsföretag.

Om du kommer till vårt seminarium Fler nyanlända i sysselsättning – är det möjligt med svenska modellen? i Almedalen 1 juli får du veta mer.

Vi konkurrerar i dagsläget med 102 respektive 277 seminarier. Knappa in ”Bemanningsföretagen” i Almedalsappen så har du letat klart bland dem.