Nya former för jobb i framtiden

·
Av Henrik Bäckström, 02 Jun 2015

Enligt beräkningar kommer runt 50 procent av de yrken som finns idag att kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. På förra veckans World Employment Conference i Rom var framtidens former för jobb högt på agendan.

framtida jobbformer

Forskningsinstitut, OECD, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor ILO, kundföretag, politiker, EU-byråkrater med flera har delat med sig av hårda fakta och profetior. Ett perspektiv är automatisering, robotisering, av enklare jobb, men framförallt av tjänstemannajobb. 63 procent av dagens bemanningsjobb i USA spås vara borta inom ett decennium. Smarta it-plattformar, drönare, kognitiva datasystem och så kallade bots – avancerade dataprogram som till exempel sökmotorer – antas kunna ersätta en mängd administrativa jobb.

Men lika intressant är formerna för själva kontraktet mellan de som utför jobb och de som önskar få jobb utfört.

I ett globalt perspektiv har cirka 30 procent av de arbetande en anställning i den mening vi i Sverige är vana vid. Traditionella anställningsformer och bemanningsföretag i dagens mening antas bli allt oviktigare. Vi går mot att beställningarna kommer att bestå av arbetsuppgiften och resultatet, snarare än specifika individer med formella kompetenser som idag. 

Ur kundföretagens perspektiv utförs arbete i allt större utsträckning under former som klassificeras som ”non-employment”.

Hit räknas:

  • frilansare
  • online-utförare
  • konsulter
  • utkontrakterade tjänster
  • franchise-lösningar
  • olika former av automatiserade tjänster som robotar och drönare

Hit hör också att alltfler arbetsuppgifter som kan läggas ut till kunderna med teknikens hjälp. Så, ett företag som önskar få en arbetsuppgift utförd har redan idag en artrik flora att botanisera i. Utvecklingen i Sverige kan du läsa mer om i Bemanningsföretagens Kvartalsrapport Q1 2015

Vi står alltså inför ett scenario långt ifrån den traditionella arbetsmarknadssituationen. Med denna bild framför mig är det oerhört obegripligt att förstå den ibland förekommande kritiken mot svenska bemanningsbranschen med sina kollektivavtal, regelrätta traditionella anställningsformer och auktorisation.