Nya tjänster utvecklar bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 28 Maj 2015

Jag befinner mig i Rom på internationell konferens för bemanningsbranschen. Igår antog den globala branschorganisation CIETT en ny strategisk inriktning för bemanningsbranschen world wide. Den nya strategin ska spegla de förändringar som redan sker i praktiken – både globalt och i Sverige.

Rom gammalt och nytt

Under de senaste åren har bemanningsbranschen utvecklats till så mycket mer än den klassiska uthyrningen av enstaka kompetenser vid avgränsade tidpunkter. I dag är det inte alls ovanligt att bemanningsföretaget som spindeln i kundens leverantörsnätverk driver en högt specialiserad tjänst. Kunden får tillgång till bemanningsföretagets alla system och processer. Denna högt specialiserade tjänst brukar benämnas Managed Service Provider (MSP).  I denna situation finns det till och med bemanningsföretag som i vissa affärer inte alls hyr ut personal!

En annan tjänst kallas Recruitment Process Outsourcing (RPO), där bemanningsföretaget sköter kundföretagets alla rekryteringar som en outsourcad personalavdelning.

Dessa två tjänster utgör hörnpelarna i den globaliserade marknad av HR-lösningar som vi också sett växa fram i Sverige de senaste åren. Allt fler av de affärer bemanningsföretag gör med sina kunder är värda mera än 100 miljoner kronor och flera företag med olika typer av specialistkompetens är inblandade; till exempel konsultföretag, IT-specialister, tekniska konsulter med flera. Den eviga staden utgör en vacker och kontrastrik kuliss för diskussioner kring en bransch som är så organisk och i takt med sin tid som bemanningsbranschen.