Tre gånger fler unga i bemanningsbranschen

· ·
Av Henrik Bäckström, 27 Maj 2015

I mars 2015 låg den svenska ungdomsarbetslösheten på 23.9 procent. Bemanningsbranschen har ledartröjan på sig ifråga om att ändra på detta och skapa en arbetsmarknad som ger plats åt alla, med upp till 3 gånger fler unga än på arbetsmarknaden totalt.

Ungdomsarbetskraft

Är man ung har man av naturliga skäl inte tio års arbetslivserfarenhet som snitslar vägen på arbetsmarknaden. För många startar yrkesresan i bemanningsbranschen, där matchningskompetensen gör sanning av ordstävet att ålder bara är en siffra. Resultaten är inget påstående, utan grundar sig på data från SCB.

De senaste siffrorna visar att bemanningsbranschen relativt sett anställer 3 gånger fler i åldersgruppen 20-24 år, och dubbelt så många dem mellan 16 och 19 än hela arbetsmarknaden totalt. I branschen skaffar ungdomarna nätverk och meriter som behövs för det fortsatta yrkeslivet.

Ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen år 2002 hade åtta år senare en sysselsättningsgrad på 85 procent, vilket var klart högre än rikets sysselsättningsgrad för motsvarande åldersgrupp som motsvarade 81 procent. Den här arbetsmarknadens lägereld kan framöver komma att värma färre personer. En slopad nedsättning av arbetskraftskostnaden för unga tar bort incitamentet för kunden att prova oerfaren arbetskraft, och ideologiskt baserat motstånd vill helt magasinera denna välfungerande språngbräda in på arbetsmarknaden. Om bemanningsbranschens hjälpande hand bakbinds kommer arbetslöshetsstatistiken för de unga troligen att förändras till det sämre.