Arkiv för maj 2015

Antal poster: 5

Nya tjänster utvecklar bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 28 Maj 2015

Jag befinner mig i Rom på internationell konferens för bemanningsbranschen. Igår antog den globala branschorganisation CIETT en ny strategisk inriktning för bemanningsbranschen world wide. Den nya strategin ska spegla de förändringar som redan sker i praktiken – både globalt och i Sverige.

Tre gånger fler unga i bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 27 Maj 2015
Bemanningsbranschen · statistik · Unga

I mars 2015 låg den svenska ungdomsarbetslösheten på 23.9 procent. Bemanningsbranschen har ledartröjan på sig ifråga om att ändra på detta och skapa en arbetsmarknad som ger plats åt alla, med upp till 3 gånger fler unga än på arbetsmarknaden totalt.

Snart i Rom – så bidrar branschen världen över

Av Henrik Bäckström, 21 Maj 2015
Bemanningsbranschen · Ciett · Internationellt

Under nästa vecka är det internationell konferens i Rom för bemanningsbranschen. Fokus för seminarier, diskussioner och erfarenhetsutbyte är branschens förmåga att berika i fråga om bland annat rörlighet och inkludering.

Bemanningsföretagens auktorisation- vad är det?

Av Henrik Bäckström, 13 Maj 2015
Auktorisation · Kollektivavtal

Att vara medlem i Bemanningsföretagen är frivilligt. I dagsläget är det drygt 520 företag som valt att bli medlemmar, och cirka 480 av dem är auktoriserade. Den obligatoriska auktorisationen infördes 2007, och för att bli auktoriserade måste företagen uppfylla ett antal villkor som bland annat innebär att de har ordning och reda i sin ekonomi, har kollektivavtal och försäkringar och följer Bemanningsföretagens etiska regler.

167 000 i jobb via bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 11 Maj 2015
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Inhyrning · Matchning · Omställning · Rekrytering

Bemanningsföretagens medlemmar är proffs på matchning; att hitta rätt person till rätt jobb. Eller tvärtom. Drygt 167 000 personer matchades nämligen till jobb under 2014 via något av medlemsföretagen inom personaluthyrning, omställning eller rekrytering.