Arkiv för april 2015

Antal poster: 6

Därför är bemanningsbranschen oumbärlig för nyanländas jobbchanser

Av Henrik Bäckström, 30 Apr 2015
Arbetsmarknad · Facket · Kollektivavtal · Matchning

Bemanningsföretagen har tecknat ett nytt avtal med de 14 förbunden inom LO. Som en följd av det nya avtalet kommer parterna nu att träffa regeringen för att ytterligare konkretisera hur branschen kan underlätta för nyanlända att komma i arbete inom ramen för regeringens snabbspår.

Fartblint om jour och ersättning, Klein

Av Henrik Bäckström, 24 Apr 2015
Kollektivavtal · Personalinhyrning

Det är idag relativt lätt att göra sin stämma hörd, men svårare att få någon att lyssna. Många har åsikter och få har fakta. Kan det vara fartblindhet som drabbat Dagens Arbetes ledarskribent Helle Klein när hon svarar på min debattartikel?  Som substitut för fakta levereras istället en upprepning av en lång lista med påståenden om villkor för bemanningsbranschen och dess anställda som fortfarande kvarstår som irrläror.

Haverikommission botar knappast monopsonets biverkningar

Av Henrik Bäckström, 22 Apr 2015
Arbetsmarknad · Vård

Överläkare Åke Andrén-Sandberg på Karolinska Universitetssjukhuset hyser en märklig oro för att en nöjd bemanningsanställd gör ett sämre jobb än en missnöjd landstingsanställd. I en debattartikel i DN går han över ån efter vatten och efterlyser en haverikommission för att förklara den offentliga vårdens tillkortakommanden inom personalpolitiken.

Det är hälsosamt att röra på sig

Av Henrik Bäckström, 15 Apr 2015
Arbetsmarknad · Omställning

I en rapport från Svenskt Näringsliv kan man läsa att en anställd i Sverige stannar i genomsnitt 11 år på en arbetsplats. Det finns givetvis för- och nackdelar med det. Men finns det någon vinst med mer rörlighet?

Trist stegfel av Jusektidningen

Av Henrik Bäckström, 10 Apr 2015
Kollektivavtal

När pensionärer, företag och samhälle kan glädjas åt att många äldre vill jobba vidare är det tråkigt att Jusektidningens glädjesprång innehåller ett anmärkningsvärt faktafel. Bemanningsföretagens kollektivavtal innehåller inga ”daglönare”.

Årets bemanningsgala närmar sig

Av Henrik Bäckström, 07 Apr 2015
Lumapriset

I maj ska Bemanningsföretagen hålla sin stora gala. Vi ser som vanligt fram mot att vara värdar när så många engagerade, kunniga och intresserade människor träffas för att fira branschen och utbyta erfarenheter. Ett av kvällens huvudnummer är utdelningen av Upplysningspriset.