Omvärldsspaning: Sydamerika

·
Av Henrik Bäckström, 20 Mar 2015

​Den sydamerikanska bemanningsbranschen är i sin linda. För anställda är branschen i framkant då den erbjuder försäkringar, pension och, på många håll, a-kassa.

sydamerika

4.2 miljoner sydamerikaner jobbade under 2014 inom bemanning. Penetrationsgraden för bemanning på arbetsmarknaden i Sydamerika är relativt låg. Högst är den i Colombia med 3 procent, följt av tvåan Uruguay med 1 procent. Brasilien och Peru ligger på 0.6 procent, Chile 0.5 och Argentina 0.4 procent. Det finns goda möjligheter för bemanningsbranschen att expandera i Sydamerika. Behovet av arbetskraft och moderna HR-lösningar utgör inget undantag där.

Nätverk av arbetsmarknadsspecialister
I Sydamerika anställer bemanningsföretag internt hela 330 000 personer i form av bland annat rekryteringskonsulter och personal på de egna kontoren. Globalt är den siffran 1.66 miljoner. Dessa internt anställda bildar i sina respektive länder ett stort nätverk med bred kunskap om den lokala arbetsmarknaden och är en starkt bidragande orsak till matchningsframgångarna för bemanningsbranschen.

Fördelar för de anställda
Cietts ekonomiska rapport 2015 visar att bemanningsbranschen inte bara fungerar som en språngbräda till långvariga anställningar. I de flesta länder är bemanningsbranschen mycket välreglerad och de anställda väl skyddade. Den erbjuder också individen tillgång till försäkringar, a-kassor, pension med mera.