Rätt matchning undanröjer flaskhalsar

· ·
Av Henrik Bäckström, 10 Mar 2015

Enligt Almegas Tjänsteindikator har flaskhalsarna på arbetsmarknaden uppstått igen. Dessa flaskhalsar utgörs av brist på personal med rätt kompetens. Betydelsen av lyckad matchning tydliggör den viktiga roll bemanningsbranschen spelar på arbetsmarknaden.

ROSA KORKSKRUV

En ökad missmatchning på arbetsmarknaden motverkar både jobb- och produktivitetstillväxt, säger Lena Hagman, Almegas chefekonom. Man kan inte kräva att företag ska vara specialiserade på rekrytering i allmänhet eller personalförsörjning i synnerhet. Liksom andra företag har sin spetskompetens har bemanningsbranschen sin. Oavsett om det handlar om rekrytering, omställning eller uthyrning så är det rätt matchning, god matchning som är uppdraget.

Dag efter dag året runt, inom så vitt skilda yrken som varuplock eller VD-roller, bidrar bemanningsföretag till att ökade orderingångar kan mötas, nyckelpositioner tillsätts, omställningar sker eller helt enkelt att det kan vara business as usual. Bemanningsföretagens egen Kvartalsrapport för Q4 2014 visar att den totala försäljningen har bromsat in under året som gått, men har etablerat sig på en jämn nivå. Behovet av de moderna HR-tjänster som branschen utför är, nästan cirkelargumenterar jag, stort och avgörande. För individ, verksamheter och samhälle.