Arkiv för mars 2015

Antal poster: 4

Omvärldsspaning: Sydamerika

Av Henrik Bäckström, 20 Mar 2015
Internationellt · Personalinhyrning

​Den sydamerikanska bemanningsbranschen är i sin linda. För anställda är branschen i framkant då den erbjuder försäkringar, pension och, på många håll, a-kassa.

Fler äldre riskerar att lämna arbetsmarknaden

Av Hans Uhrus, 16 Mar 2015
Arbetsmarknad · Personalinhyrning

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i Sverige av alla länder i EU. På 8 år har ytterligare 98 400 personer över 65 år fortsatt jobba. Risken är stor att många av dessa personer slutar att vara aktiva på arbetsmarknaden om arbetsgivaravgifterna för denna grupp höjs. Inom bemanningsbranschen är det över 2 100 personer som är […]

Rätt matchning undanröjer flaskhalsar

Av Henrik Bäckström, 10 Mar 2015
Arbetsmarknad · Matchning · mismatchen

Enligt Almegas Tjänsteindikator har flaskhalsarna på arbetsmarknaden uppstått igen. Dessa flaskhalsar utgörs av brist på personal med rätt kompetens. Betydelsen av lyckad matchning tydliggör den viktiga roll bemanningsbranschen spelar på arbetsmarknaden.

Det är skillnad på personalpooler och bemanningsföretag

Av Henrik Bäckström, 06 Mar 2015
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Kollektivavtal

Personalförsörjning kan organiseras på olika sätt. En personalpool är en intern lösning för att hantera variationer i behovet av personal. Ett bemanningsföretag å andra sidan är en extern lösning där personal hyrs in av en specialist som har personalförsörjning som kärnverksamhet.