Sydsvenskans Runsten efterfrågar bemanningsbranschen

·
Av Henrik Bäckström, 19 Feb 2015

Våren ser ut att ha påbörjat sitt intåg med allt ljusare dagar. Tyvärr går det inte att säga detsamma om ljuset på arbetsmarknaden, det visade Bemanningsindikatorn som kom i veckan. Svårigheterna på arbetsmarknaden togs upp på opinionsplats i Sydsvenskan av Ingrid Runsten häromdagen. Hon pekar ut områden som insteg, anställningsformer och rörlighet som hindrande. Runsten säger också att det är viktigt att underlätta för människor att öka sin kompetens och att våga ta språnget till något nytt. Detta är ingen gordisk knut, lösningen finns redan i bemanningsbranschen.

ungdom, skola

 

  • 172 000 personer får varje år jobb genom bemanningsbranschen
  • 28 % av medarbetarna i branschen är 16-24 år jämfört med 10 % på arbetsmarknaden totalt
  • Andelen födda utanför Europa är 66 % högre i branschen jämfört med övriga arbetsmarknaden
  • 46 % av de som jobbar i branschen hade fått arbete inom en vecka efter att de sökt till ett bemanningsföretag

På ett bräde är det alltså insteg, framförallt för de som vanligtvis står längst från arbetsmarknaden, och snabbt går det. Men sen diskriminerar bemanningsbranschen givetvis inte heller de som redan är etablerade – många som står i mitten av sin karriär använder bemanningsbranschen för att komma till nya utmaningar, eller rekryteras helt enkelt till nytt jobb.

Runsten resonerar också kring trygga anställningar, där bemanningsbranschen kan stoltsera med att 97 % av de bemanningsanställda i Sverige har kollektivavtal jämfört med arbetsmarknaden totalt, där siffran är 88 %. För de som inte känner till det kom det en rapport förra året som motbevisade att bemanningsföretag skulle vara en ohederlig väg för att runda LAS.

Det är ju inte så att jag är oense med Runsten, det jag ville komma till här är att hon citerar Moderaternas Ulf Kristersson och förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Huvudet på spiken! Bemanningsbranschen anställer fler ungdomar än någon annan bransch, bland annat genom att ge kunderna modet att prova de oprövade. Med en höjd arbetskraftskostnad för unga försvinner incitamentet att hyra in dessa oerfarna, och många arbetande unga tvingas istället in i arbetsmarknadsåtgärder.

Ps. För en flexiblare arbetsmarknad behövs en a-kassa värd namnet skriver Runsten. A-kassa, det har man rätt till inom bemanningsbranschen också. Ds.