Bemanningsanställdas villkor

· ·
Av Henrik Bäckström, 10 Feb 2015

Edit: Då Bemanningsföretagen uppmärksammat EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering om att speakerrösten på ett ställe i filmen säger ”arbetsgivare” istället för ”arbetstagare” har de låtit meddela att filmen tills vidare kommer att plockas bort. 

I Europa jobbar fler än tre miljoner som bemanningsanställda. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering jobbar med frågor som fler jobb och social integration och har på sin officiella  YouTube-sida en film som förklarar bemanningsanställdas villkor.

Spoileralert: de skiljer sig inte från andras.

Edit: En uppmärksam medlem har noterat att 44 sekunder in i filmen gör speakerrösten en felsägning och säger ”arbetsgivare” istället för ”arbetstagare”. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering som ligger bakom filmen är informerade.

1B.kontrakt